• Huvudmeny

Läromedel i svenska som andraspråk

Inom myndigheten pågår arbetet med ett kortfattat läromedel i svenska som andraspråk, som kommer att publiceras på vår webbplats. Den tänkta målgruppen är vuxna elever på Sfi (Svenska för invandrare) eller motsvarande.

Läromedlet fokuserar på språklig variation i svenskan. Avsnittet om dialekter blir det mest omfattande. Det innehåller en genomgång av svenskans dialektområden som illustreras med ljudexempel i form av nya inspelningar av stadsmål. I dialektavsnittet förklaras också begrepp som dialekt, standardspråk och svenska på mångspråkig grund.

Läromedlet innehåller även avsnitt om språkets olika stilnivåer, de nationella minoritetsspråken, flerspråkighet och parallellspråkighet. Här finns också ett avsnitt om personnamn i Sverige, där bl.a. det viktigaste i namnlagen tas upp, och ett avsnitt om ortnamn.

Materialet kompletteras med instuderingsfrågor.

Uppdaterad 25 september 2014

Kontakt


Maria Löfdahl

E-post: Maria Löfdahl