• Huvudmeny

Estlandssvenska frågelistor

Här finner du information om vilka ämnen som arkivet i Uppsala har ställt frågor om i sina estlandssvenska frågelistor.

Estlandssvenska frågelistor:

 • Est 1 Samhällets organisation och grupper
 • Est 2 Seglation
 • Est 3 Bostadsförhållanden o. dyl. hos skilda grupper inom bondeståndet
 • Est 4 Penningtillgångar. Kontantbehov
 • Est 5 Bondearbetets organisation m.m.
 • Est 6 Vallning och betesgång
 • Est 7 Bondens ägor
 • Est 8 Stugan och dess inredning
 • Est 9 Runöprästens villkor
 • Est 10 Brödbak
 • Est 11 Stora matbordet
 • Est 12 Kalkbrytning och kalkbränning
 • Est 13 Pälssömnad
 • Est 14 Eldstäder
 • Est 15 Folköverskottets försörjning
 • Est 16 Fiskerätt, fiskelag, gemensamhetsfiske
 • Est 17 Skinnberedning
 • Est 18 Räfsor o. likn.
 • Est 19 Kartskisser av byar
 • Est 20 Om odlingsföljden på gärdorna

Estlandssvenska frågor:

 • EstF 1 Vävning
 • EstF 2 Fiske- och båtterminolog
 • EstF 3 Eld, grytor, magasin, kärna och stöpning
 • EstF 4 Frågor om band, segel och har
 • EstF 5 Kompletteringsfrågor till Samhället (Est 1)
 • EstF 6 Socken- och häradsrätt
 • EstF 7 Herrgårdsarbete
 • EstF 8 Grosshandeln i Visb
 • EstF 9 Äldre hantverksmässiga näringar i Visb
 • EstF 10 Ordfrågelista I
 • EstF 11 Ordfrågelista II
Uppdaterad 02 mars 2017