• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2015

17–19.9.2015
Plain 2015länk till annan webbplats, interntionell klarspråkskonferens, Dublin, Irland

26.9.2015
Europeiska språkdagenlänk till annan webbplats

1.10.2015
Presenslänk till annan webbplats – konferens för dig som skriver i jobbet. Tema Språk och makt, Umeå

5.10.2015
Språkbankens höstworkshoplänk till annan webbplats med temat historiska resurser och verktyg, Göteborg

13.10.2015
Klarspråk i går, i dag, i morgon
Språkrådet och Uppsala universitet anordnar ett seminarium på internationella klarspråksdagen, Stockholm

15–16.10.2015
Nionde nordiska konferensen om språk och könlänk till annan webbplats, Linnéuniversitetet, Växjö

21–23.10.2015
NORNA:s 46:e symposium, Namn och identitetlänk till annan webbplats, Tammerfors, Finland


2016

11–12.2.2016
Internationella VAKKI-symposietlänk till annan webbplats med tema text och textualitet, Vasa, Finland

21–22.4.2016
ASLA:s symposiumlänk till annan webbplats med temat språk och norm, Uppsala universitet

10–11.5.2016
Grammatik i Nordenlänk till annan webbplats, Göteborgs universitet

11–13.5.2016
Svenskans beskrivning 35länk till annan webbplats, Göteborgs universitet

26–28.5.2016
Youth Languages: Variation – Dynamics – Continuitylänk till annan webbplats, Karl-Franzens-Universität, Graz, Österrike

9–10.6.2015
Svenska språkets historia 14länk till annan webbplats, Vasa universitet, Finland


Uppdaterad 12 oktober 2015