• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2019

26–28 juni
Iclave 10länk till annan webbplats, International Conference on Language Variation in Europe, Leeuwarden, Nederländerna

28–31 augusti
The 29th conference of the European Second Language Association, EuroSLA 29länk till annan webbplats, Lund

12 september
Äldre språkhistoria – yngre forskarelänk till annan webbplats, symposium om nordisk och äldre germansk språkhistoria för yngre språkforskare, Uppsala universitet

19–20 september
Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion (OFTI) 37länk till annan webbplats med tema nordisk samtalsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge

25–27 september
Plainlänk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Oslo, Norge

3–4 oktober
Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestigelänk till annan webbplats, Vilnius, Litauen

16–17 oktober
Språk och rätt i forskning, utbildning och praktiklänk till annan webbplats, Linnéuniversitetet Växjö

17 oktober
Nationella språkbankens höstworkshop om digital humaniora, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

24–26 oktober
Workshop on language documentation: multilingual settings and technological advanceslänk till annan webbplats, Uppsala universitet

8 november
Lättlästdagenlänk till annan webbplats, Stockholm

11 november
Språkrådets seminarium om meänkieli, Uppsala

2020

1–3 april
The Sound of Indo-European 4: Phonetics, phonemics, and morphophonemicslänk till annan webbplats, Kölns universitet, Tyskland

23–24 april
ASLA 2020länk till annan webbplats med tema språklig mångfald, Göteborgs universitet

5 maj
Språkrådsdagen, Språkrådets årliga konferens, Stockholm

6–8 maj
Språkvetenskapsdagarna, Tammerfors, Finland

14–15 maj 2020
Svenska språkets historia 16länk till annan webbplats, Lunds universitet

15–17 juni
SIG Writing 2020länk till annan webbplats, internationell konferens om skrivforskning, Umeå

9–11 oktober
EFNILlänk till annan webbplats (European federation of national institutions for languages), Tallinn, Estland


Uppdaterad 26 juni 2019