• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2016

1–2.9.2016
Nordiska språkmötetlänk till annan webbplats med temat ”Ett flerspråkigt samhälle”, arrangerat av de nordiska språknämndernas nätverk, Vasa, Finland

15–16.9.2016
Oftilänk till annan webbplats (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion), Helsingfors, Finland

22–23.9.2016
Sixth conference on explorations in ethnography, language and communicationlänk till annan webbplats, Södertörns högskola, Stockholm

6.10.2016
Presenslänk till annan webbplats, konferens med temat språk och mångfald, Umeå

6–7.10.2016
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens symposium om plurala ortnamnlänk till annan webbplats, Uppsala

27–28.10.2016
Translating Europe Forumlänk till annan webbplats med tema översättningsteknologi, Bryssel, Belgien

3–5.11.2016
Clarity 2016länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Wellington, Nya Zeeland

3–5.11.2016
4th Nordic interdisciplinary conference on discourse and interactionlänk till annan webbplats, Oslo

2017

7–9.6.2017
Nordand 13länk till annan webbplats med temat ”Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk”, Vasa, Finland

Uppdaterad 28 juni 2016