• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2017

14–16.3.2017
Digital Humaniora i Nordenlänk till annan webbplats, Göteborg

24.3.2017
Språkrådets språkseminarium i finska, Stockholm

5–7.4.2017
Tactile Reading conferencelänk till annan webbplats, Stockholm

4.5.2017
Språkvetenskapligt heldagssymposium med tema Svenskan i världen, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

4–5.5.2017
Nordisk klarspråkskonferens, Sprog og kommunikation i digital borgerbetjeninglänk till annan webbplats, Köpenhamn

11.5.2017
Språkrådets konferens Språkrådsdagen, Stockholm

18–20.5.2017
Språkvetenskapsdagarnalänk till annan webbplats i Jyväskylä, Finland

22–24.5.2017
21st Nordic Conference on Computational Linguisticslänk till annan webbplats (NoDaLiDa), Göteborgs universitet

30.5–2.6.2017
Lexikografi i Norden 14länk till annan webbplats med temat ordböcker och språkresurser, Reykjavik

7–9.6.2017
Nordand 13länk till annan webbplats med temat ”Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk”, Vasa, Finland

13–14.6.2017
Forum för textforskninglänk till annan webbplats, Växjö

18–22.9.2017
Kolonlänk till annan webbplats, nordisk språk- och kulturfestival, Århus, Danmark

21–23.92017
Plain 2017länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Graz, Österrike

Uppdaterad 14 februari 2017