• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2017

14–16.3.2017
Digital Humaniora i Nordenlänk till annan webbplats, Göteborg

17.3.2017
Grammatikfestivalenlänk till annan webbplats, Göteborg

17.3.2017
Språktidningens konferens Språkforumlänk till annan webbplats, Stockholm

21.3.2017
Utmaningar i dagens skola – ett svenskdidaktiskt perspektivlänk till annan webbplats, endagssymposium på Södertörns högskola, Stockholm

24.3.2017
Språkrådets språkseminarium i finska, Stockholm

5–7.4.2017
Tactile Reading conferencelänk till annan webbplats, Stockholm

4.5.2017
Språkvetenskapligt heldagssymposium med tema Svenskan i världen, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

4–5.5.2017
Nordisk klarspråkskonferens, Sprog og kommunikation i digital borgerbetjeninglänk till annan webbplats, Köpenhamn

11.5.2017
Språkrådets konferens Språkrådsdagen, Stockholm

18–20.5.2017
Språkvetenskapsdagarnalänk till annan webbplats i Jyväskylä, Finland

22–24.5.2017
21st Nordic Conference on Computational Linguisticslänk till annan webbplats (NoDaLiDa), Göteborgs universitet

30.5–2.6.2017
Lexikografi i Norden 14länk till annan webbplats med temat ordböcker och språkresurser, Reykjavik

7–9.6.2017
Nordand 13länk till annan webbplats med temat ”Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk”, Vasa, Finland

12–15.6.2017
Nordterm 2017länk till annan webbplats, terminologikonferens anordnad av Nordisk forening for leksikografi, Kongsberg, Norge

13–14.6.2017
Forum för textforskninglänk till annan webbplats, Växjö

28–30.8.2017
International Conference on Minority Languages: Revaluing minority languageslänk till annan webbplats, Jyväskylä och Närpes, Finland

18–21.9.2017
Nordisk Sprogfestlänk till annan webbplats, nordisk språk- och kulturfestival, Århus, Danmark

21–22.9.2017
OFTI 35länk till annan webbplats med temat Interaktion i formella och informella lärandesammanhang, Karlstads universitet

21–23.9.2017
Plain 2017länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Graz, Österrike

20–21.10.2017
Nordisk konferens om språk och könlänk till annan webbplats, Akureyris universitet, Island

25–27.10.2017
Svenskans beskrivning 36länk till annan webbplats, Uppsala

2018

14–15.6.2018
Svenska språkets historia 15länk till annan webbplats, Tartu universitet, Estland

Uppdaterad 24 februari 2017