• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2018

20–22.8.2018
Den elfte nordiska dialektologkonferensenlänk till annan webbplats, med temat ”Språklig variation i den digitala tidsåldern”, Islands universitet, Reykjavík, Island

23–24.8.2018
Scandinavian workshop on eye trackinglänk till annan webbplats, Frederiksberg, Danmark

6–8.9.2018
International conference on sociolinguisticslänk till annan webbplats, Budapest, Ungern

8–10.10.2018
Clarins årliga språkteknologikonferenslänk till annan webbplats med temat ”multimedia, multimodality, speech”, Pisa, Italien

11–13.10.2018
Tone and intonationlänk till annan webbplats, Göteborg, Sverige

12.10.2018
Inkluderande språk – hur då?, Språkrådets eftermiddagsseminarium, Stockholm

18–19.10.2018
Svensk-finskt översättarseminariumlänk till annan webbplats, Lahtis, Finland

25.10.2018
Läsning för delaktighetlänk till annan webbplats, studiedag anordnad av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Stockholm

25­­–27.10.2018
Claritylänk till annan webbplats, Montréal, Kanada

7–9.11.2018
SLTC 2018länk till annan webbplats, nationell konferens i språkteknologi, Stockholms universitet

9.11.2018
Föreningen Ess årliga konferenslänk till annan webbplats, med tema multimodala perspektiv på text och begriplighet, Stockholm

12–13.11.2018
Modersmål, minoritet och mångfald – flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontextlänk till annan webbplats, Falun

15–16.11.2018
Symposium om begriplig lagtextlänk till annan webbplats, Berlin, Tyskland

16.11.2018
Starta och driva klarspråksarbete, Språkrådet, Stockholm

19–20.11.2018
NSFL 14länk till annan webbplats, nordisk konferens om SFL (systemisk-funktionell lingvistik) och socialsemiotik, Aalborgs universitet, Danmark

21–23.11.2018
Nordiscolänk till annan webbplats, Nordic discourse conference, Århus universitet

29–30.11.2018
NORNA:s 48:e symposium med temat ”Namn i skrift”länk till annan webbplats anordnas av Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

2019

22–24.5.2019
Languages, Nations, Cultures – Pluricentric Languages in Context(s)länk till annan webbplats, internationell konferens, Stockholms universitet

4–7.6.2019
15:e konferensen om lexikografi i Nordenlänk till annan webbplats, med temat Ordböcker − av vem, för vem och varför?, Helsingfors

25–27.9.2019
Plainlänk till annan webbplats, Oslo, Norge

Uppdaterad 10 juli 2018