• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2019

25–27 september
Plainlänk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Oslo, Norge

30 september–2 oktober
Clarins årliga konferenslänk till annan webbplats om språkteknologi för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, Leipzig, Tyskland

3–4 oktober
Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestigelänk till annan webbplats, Vilnius, Litauen

11 oktober
Tydligt och begripligt med klarspråk och terminologi, Språkrådets halvdagsseminarium, Stockholm

16–17 oktober
Språk och rätt i forskning, utbildning och praktiklänk till annan webbplats, Linnéuniversitetet Växjö

17 oktober
Nationella språkbankens höstworkshop om digital humaniora, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

23–24 oktober
NNMF 7länk till annan webbplats, konferens för modersmålsdidaktisk forskning i Norden, Trondheim

24–26 oktober
Workshop on language documentation: multilingual settings and technological advanceslänk till annan webbplats, Uppsala universitet

8 november
Lättlästdagenlänk till annan webbplats, Stockholm

11 november
Språkrådets seminarium om meänkieli, Uppsala

13 november
Språktidningens ”Dialektfrossa” med Fredrik Lindströmlänk till annan webbplats, Stockholm

2020

1–3 april
The Sound of Indo-European 4: Phonetics, phonemics, and morphophonemicslänk till annan webbplats, Kölns universitet, Tyskland

23–24 april
ASLA 2020länk till annan webbplats med tema språklig mångfald, Göteborgs universitet

5 maj
Språkrådsdagen, Språkrådets årliga konferens, Stockholm

6–8 maj
Språkvetenskapsdagarna, Tammerfors, Finland

14–15 maj 2020
Svenska språkets historia 16länk till annan webbplats, Lunds universitet

15–17 juni
SIG Writing 2020länk till annan webbplats, internationell konferens om skrivforskning, Umeå

9–11 oktober
EFNILlänk till annan webbplats (European federation of national institutions for languages), Tallinn, Estland


Uppdaterad 23 september 2019