• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2016


25–27.5.2016
Språkvetenskapsdagarnalänk till annan webbplats, Uleåborg, Finland

26–28.5.2016
Youth Languages: Variation – Dynamics – Continuitylänk till annan webbplats, Karl-Franzens-Universität, Graz, Österrike

9–10.6.2016
Konferensen Svenska språkets historia 14länk till annan webbplats, Vasa universitet, Finland

8-11.6.2016
Nordiska namnforskarkongressen 2016länk till annan webbplats, Universitetet i Stavanger, Norge

13–14.6.2016
Forum för Textforskninglänk till annan webbplats (FoT 11), med temat kritiska textanalyser, Södertörns högskola, Stockholm

22–24.6.2016
TKE 2016länk till annan webbplats – the 12th International conference on Terminology and Knowledge Engineering, Copenhagen Business School

1–2.9.2016
Nordiska språkmötetlänk till annan webbplats med temat ”Ett flerspråkigt samhälle”, arrangerat av de nordiska språknämndernas nätverk, Vasa, Finland

22–23.9.2016
Sixth conference on explorations in ethnography, language and communicationlänk till annan webbplats, Södertörns högskola, Stockholm

6.10.2016
Presenslänk till annan webbplats, konferens med temat språk och mångfald, Umeå

27–28.10.2016
Translating Europe Forumlänk till annan webbplats med tema översättningsteknologi, Bryssel, Belgien

3–5.11.2016
Clarity 2016länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Wellington, Nya Zeeland

3–5.11.2016
4th Nordic interdisciplinary conference on discourse and interactionlänk till annan webbplats, Oslo

 

Uppdaterad 16 maj 2016