• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2017

7–9.6.2017
Nordand 13länk till annan webbplats med temat ”Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk”, Vasa, Finland

12–15.6.2017
Nordterm 2017länk till annan webbplats, terminologikonferens anordnad av Nordisk forening for leksikografi, Kongsberg, Norge

13–14.6.2017
Forum för textforskninglänk till annan webbplats, Växjö

28–30.8.2017
International Conference on Minority Languages: Revaluing minority languageslänk till annan webbplats, Jyväskylä och Närpes, Finland

18–19.9.2017
Internationellt symposium om ortnamnlänk till annan webbplats, Mainz, Tyskland

18–21.9.2017
Nordisk Sprogfestlänk till annan webbplats, nordisk språk- och kulturfestival, Århus, Danmark

21–22.9.2017
OFTI 35länk till annan webbplats med temat Interaktion i formella och informella lärandesammanhang, Karlstads universitet

21–23.9.2017
Plain 2017länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Graz, Österrike

12–13.10.2017
Svensk-finskt översättarseminariumlänk till annan webbplats, Vasa, Finland

20–21.10.2017
Nordisk konferens om språk och könlänk till annan webbplats, Akureyris universitet, Island

25–27.10.2017
Svenskans beskrivning 36länk till annan webbplats, Uppsala

21.11.2017
Medeltidens namn, föreläsning Lennart Ryman, Arkivcentrum, Uppsala. Program: Föreläsningar på Arkivcentrum 2017PDF (pdf, 1.1 MB)

2018

14–15.6.2018
Svenska språkets historia 15länk till annan webbplats, Tartu universitet, Estland

Uppdaterad 08 juni 2017