• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2016

26.10.2016
Älvdalskan – Nordens glömda språk!länk till annan webbplats, paneldebatt och diskussionsmöte arrangerat av Ulum Dalska och Språkförsvaret, Stockholm

26.10.2016
Lättlästdagenlänk till annan webbplats, Stockholm

27–28.10.2016
Translating Europe Forumlänk till annan webbplats med tema översättningsteknologi, Bryssel, Belgien

3–5.11.2016
Clarity 2016länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Wellington, Nya Zeeland

3–5.11.2016
4th Nordic interdisciplinary conference on discourse and interactionlänk till annan webbplats, Oslo

3–5.11.2016
ALAPP 2016länk till annan webbplats (Applied linguistics and professional practice) med temat ”Transnational flows and professional practice”, Köpenhamn

7–8.11.2016
International Digital Humanities Symposiumlänk till annan webbplats, Växjö

17–18.11.2016
SLTC 2016länk till annan webbplats (Swedish language technolgy conference), Umeå

22.11.2016
Seminariet Språk och integration – översättning och tolkning i samhällets tjänstlänk till annan webbplats, anordnat av EU-kommissionen, Terminologicentrum TNC och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Stockholm

24.11.2016
Heldagssymposiet Nya vägar inom språkforskningen, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

30.11.2016
Swe-Clarinseminariet Infrastruktur för att studera begriplighet i textlänk till annan webbplats, Linköping

2.12.2017
Seminariet Starta och driva klarspråksarbete, Språkrådet, Stockholm

2017

14–16.3.2017
Digital Humaniora i Nordenlänk till annan webbplats, Göteborg

24.3.2017
Språkrådets språkseminarium i finska, Stockholm

4–5.5.2017
Nordisk klarspråkskonferens, Köpenhamn

11.5.2017
Språkrådets konferens Språkrådsdagen, Stockholm

18–20.5.2017
Språkvetenskapsdagarna i Jyväskylä, Finland

22–24.5.2017
21st Nordic Conference on Computational Linguisticslänk till annan webbplats (NoDaLiDa), Göteborgs universitet

30.5–2.6.2017
Lexikografi i Norden 14länk till annan webbplats med temat ordböcker och språkresurser, Reykjavik

7–9.6.2017
Nordand 13länk till annan webbplats med temat ”Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk”, Vasa, Finland

18–22.9.2017
Kolonlänk till annan webbplats, nordisk språk- och kulturfestival, Århus, Danmark

21–23.92017
Plain 2017länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Graz, Österrike

Uppdaterad 26 oktober 2016