• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2016

15–16.9.2016
Oftilänk till annan webbplats (Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion), Helsingfors, Finland

22–23.9.2016
Sixth conference on explorations in ethnography, language and communicationlänk till annan webbplats, Södertörns högskola, Stockholm

27.9.2016
Barns rätt till sitt nationella minoritetsspråklänk till annan webbplats, arrangörer Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, Stockholm (Malmö 4 oktober, Luleå 20 oktober)

6.10.2016
Presenslänk till annan webbplats, konferens med temat språk och mångfald, Umeå

6–7.10.2016
Kungl. Gustav Adolfs Akademiens symposium om plurala ortnamnlänk till annan webbplats, Uppsala

26.10.2016
Lättlästdagenlänk till annan webbplats, Stockholm

27–28.10.2016
Translating Europe Forumlänk till annan webbplats med tema översättningsteknologi, Bryssel, Belgien

3–5.11.2016
Clarity 2016länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Wellington, Nya Zeeland

3–5.11.2016
4th Nordic interdisciplinary conference on discourse and interactionlänk till annan webbplats, Oslo

24.11.2016
Heldagssymposiet Nya vägar inom språkforskningen, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg

2017

7–9.6.2017
Nordand 13länk till annan webbplats med temat ”Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk”, Vasa, Finland

18–22.9.2017
Kolonlänk till annan webbplats, nordisk språk- och kulturfestival, Århus, Danmark

Uppdaterad 14 september 2016