#loadText ($titleOrder $titleText)
  • Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2016

18.4.2016
Lingolympiadenlänk till annan webbplats, språktävling för unga

21–22.4.2016
ASLA:s symposiumlänk till annan webbplats med tema språk och norm, Uppsala universitet

28.4.2016
Språkrådets konfererens Språkrådsdagen, Stockholm

28.4.2016
Språket på landsbygden, språkvetenskapligt heldagssymposium. Dialekt, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

9–11.5.2016
Academic Language Use and Academic Literacies from a Multilingual Perspective in Nordic Educational Contextslänk till annan webbplats, Köpenhamns universitet

10–11.5.2016
Grammatik i Nordenlänk till annan webbplats, Göteborgs universitet

11.5.2016
Universell utformning i praktikenlänk till annan webbplats, nätverket Begripsams seminarium om kognitiv tillgänglighet, Stockholm

11–13.5.2016
Konferensen Svenskans beskrivning 35länk till annan webbplats, Göteborgs universitet

25–27.5.2016
Språkvetenskapsdagarnalänk till annan webbplats, Uleåborg, Finland

26–28.5.2016
Youth Languages: Variation – Dynamics – Continuitylänk till annan webbplats, Karl-Franzens-Universität, Graz, Österrike

9–10.6.2016
Konferensen Svenska språkets historia 14länk till annan webbplats, Vasa universitet, Finland

8-11.6.2016
Nordiska namnforskarkongressen 2016länk till annan webbplats, Universitetet i Stavanger, Norge

13–14.6.2016
Forum för Textforskninglänk till annan webbplats (FoT 11), med temat kritiska textanalyser, Södertörns högskola, Stockholm

22–24.6.2016
TKE 2016länk till annan webbplats – the 12th International conference on Terminology and Knowledge Engineering, Copenhagen Business School

6.10.2016
Presenslänk till annan webbplats, konferens med temat språk och mångfald, Umeå

3–5.11.2016
Clarity 2016länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Wellington, Nya Zeeland

3–5.11.2016
4th Nordic interdisciplinary conference on discourse and interactionlänk till annan webbplats, Oslo

 

Uppdaterad 13 april 2016