• Huvudmeny

Kalendarium

Här presenterar vi länkar till ett urval av händelser i språkvärlden: konferenser, seminarier, språkliga temadagar.

Länkar ges ibland också till en egen sida där vi presenterar händelser som Institutet för språk och folkminnen arrangerar eller av andra skäl särskilt vill lyfta fram.

2018

7 november
Konferens om importord i danskalänk till annan webbplats, Köpenhamns universitet, Danmark

7–9 november
SLTC 2018länk till annan webbplats, nationell konferens i språkteknologi, Stockholms universitet

9 november
Lättlästdagenlänk till annan webbplats, konferens om läsning och begriplighet, Stockholm

9 november
Föreningen Ess årliga konferenslänk till annan webbplats, med tema multimodala perspektiv på text och begriplighet, Stockholm

10 november
Föreningen Språkrådgivning och textvårds språkdag,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med tema ”Språk i förändring”, eftermiddagsseminarium i Stockholm

12–13 november
Modersmål, minoritet och mångfald – flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontextlänk till annan webbplats, Falun

15–16 november
Symposium om begriplig lagtextlänk till annan webbplats, Berlin, Tyskland

16 november
Starta och driva klarspråksarbete, Språkrådet, Stockholm

19–20 november
NSFL 14länk till annan webbplats, nordisk konferens om SFL (systemisk-funktionell lingvistik) och socialsemiotik, Aalborgs universitet, Danmark

21–23 november
Nordiscolänk till annan webbplats, Nordic discourse conference, Århus universitet

27 november
Språkforumlänk till annan webbplats, Språktidningens konferens, Göteborg

29–30 november
NORNA:s 48:e symposium med temat ”Namn i skrift”länk till annan webbplats anordnas av Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

4 december
Konferensen Den ändrade minoritetslagstiftningenlänk till annan webbplats, Regeringskansliet, Stockholm

2019

22–24 maj
Languages, Nations, Cultures – Pluricentric Languages in Context(s)länk till annan webbplats, internationell konferens, Stockholms universitet

3–5 juni
Names in the Economy 6, internationell namnkonferens, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala

4–7 juni
15:e konferensen om lexikografi i Nordenlänk till annan webbplats, med temat Ordböcker − av vem, för vem och varför?, Helsingfors

10–11 juni
Forum för textforskning 14länk till annan webbplats med temat Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia, Uppsala universitet

26–28 juni
Iclave 10länk till annan webbplats, International Conference on Language Variation in Europe, Leeuwarden, Nederländerna

25–27 september
Plainlänk till annan webbplats, Oslo, Norge

Uppdaterad 06 november 2018