• Huvudmeny

Språkrådsdagen 2017

Årets konferens har temat vårdspråk och språkvård.

Varje år arrangerar Språkrådet en inspirerande konferens om språken i Sverige.

Språkrådsdagen 2017 kommer att gå av stapeln torsdagen den 11 maj i Svenska Läkaresällskapets vackra lokaler i centrala Stockholm.

Temat för konferensen är denna gång vårdspråk och språkvård. Konferensen kommer att tolkas till svenskt teckenspråk. Hörslinga finns.

Program

9.00–9.10 Moderator Karin Milles hälsar välkommen

9.10–9.20 Martin Sundin, ny gd för Institutet för språk och folkminnen, presenterar sig

9.20–10.00 Anna Wallberg Gustafsson, Lunds universitet: Ett stort lugn och en känsla av frihet mitt i cancerfängelset – metaforers betydelse i palliativ cancervård

10.00–10.20 Åsa Holmér, TNC och Läkaresällskapets språkkommitté: Språklig precision i vården – medicinsk terminologi och språkvård

10.20–10.50 Förmiddagsfika

10.50–11.30 Mia Kvist, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholms universitet och Läkaresällskapets språkkommitté: Språk och begriplighet i journaler

11.30–12.10 Per Karlströmer, Kapi: Navigera rätt i översättningsdjungeln – vård- och hälsoinformation till nyanlända

12.10–13.20 Lunch

13.20–14.00 Theres Bellander, Stockholms universitet: Det vårdande språkandet – utbyte av hälsoinformation i bloggar och forumdiskussioner

14.00–14.15 Riina Heikkilä och Henna Leskelä, Språkrådet: Svensk sjukvård på finska, hur fungerar det?

14.15–14.35 Ola Karlsson, Språkrådet och Läkaresällskapets språkkommitté: Nyheter och medicinrelaterat i Svenska skrivregler 2017

14.35–15.00 Eftermiddagsfika

15.00–15.50 Prisutdelningar:

Prisutdelare för Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset är Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister. Olle Josephson, professor i nordiska språk, delar ut Wellanders pris.

16.00–17.00 Mingel med förfriskningar och tilltugg

Anmälan

Anmäl dig senast 26 april. Anmälan är bindande.

Uppdaterad 03 april 2017

Tid

11 maj 2017 kl. 9–16

Plats

Läkaresällskapets huslänk till annan webbplats, Klara östra kyrkogata 10, Stockholm

Pris

1 900 kr + moms

Frågor?

Ola Karlsson

Anmälan

Anmälningsformulär
Anmäl dig senast 26 april. Anmälan är bindande.