• Huvudmeny

Klarspråkskonferenser

Här finns information om några av de konferenser om klarspråk som hållits på senare år, såväl i Sverige som utomlands.

Se även information om Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen och våra seminarier för kontaktpersoner.

Clarity 2018

Internationell klarspråkskonferens 25–27 oktober 2018 i Montreal, Kanada. Temat för konferensen var "Plain language in modern times".

Information om konferensenlänk till annan webbplats

Inkluderande språk– hur då?

Eftermiddagsseminarium om inkluderande språk 12 oktober 2018.

Information om seminariet

Klart språk og medborgerskap

Nordisk forskningskonferens om klarspråk i Oslo 22–23 maj 2018.

Information om konferensenlänk till annan webbplats

Mäta effekter av klarspråksarbete

Eftermiddagsseminarium på internationella klarspråksdagen 13 oktober 2017 om att mäta effekter av klarspråksarbete.

Presentationer från seminariet

Plain 2017

Internationell klarspråkskonferens 21–23 september 2017 i Graz, Österrike. Tema: "improving customer relationship".

Information om konferensenlänk till annan webbplats

Klarsprog 2017

Nordisk klarspråkskonferens 4–5 maj 2017 i Köpenhamn, med temat "sprog og kommunikation i digital borgerbetjening".

Presentationer från konferensenlänk till annan webbplats

Rapport: Godt sprogarbejde og døde rådyrlänk till annan webbplats

Clarity 2016

Internationell klarspråkskonferens 3–5 november 2016 i Wellington, Nya Zeeland. Temat för konferensen var "the business of clarity".

Presentationer från konferensenlänk till annan webbplats

Klarspråk i går, i dag, i morgon

Halvdagsseminarium i Stockholm på den internationella klarspråksdagen, 13 oktober 2015. Arrangör Språkrådet och Uppsala universitets uppdragsutbildning.

Film från seminarietlänk till annan webbplats

Plain 2015

Internationell klarspråkskonferens i Dublin, Irland, 17–19 september 2015. Temat för konferensen var ”clearer language, greater efficiency and effectiveness”.

Presentationer från konferensenlänk till annan webbplats

Från myndigt maktspråk till klar kommunikation

Nordisk klarspråkskonferens i Oslo, Norge, 28–29 maj 2015. Under konferensen diskuterades frågorna: Vilka krafter styr språket i förvaltningen? Hur använder det offentliga sin röst? Och vad kan kommuner och myndigheter i Norden lära av varandra?

Presentationer från konferensenlänk till annan webbplats

Rapport: Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjonlänk till annan webbplats

Learning to be clear

Internationell klarspråkskonferens i Antwerpen och Bryssel, Belgien, 11–14 november 2014.

Arrangörer: Clarity International och IC Clear.

Klarspråk 2013

Nordisk konferens i Helsingfors, Finland, 21–22 november 2013.

Temat för konferensen var myndighetstexter ur medborgarperspektiv och i programmet medverkade språkexperter från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Rapport: Myndighetstexter ur ett medborgarperspektivlänk till annan webbplats

 

 

Uppdaterad 24 juni 2019

Kommande konferenser och seminarier med klarspråksanknytning

25–27 september 2019
Plain 2019länk till annan webbplats, internationell klarspråkskonferens, Oslo, Norge

11 oktober 2019
Halvdagsseminarium om terminologi i samband med internationella klarspråksdagen, Stockholm

16–17 oktober 2019
Språk och rätt i forskning, utbildning och praktiklänk till annan webbplats, Växjö

23–24 april 2020
ASLA-symposietlänk till annan webbplats, tema språklig mångfald, Göteborg

5 maj 2020
Språkrådsdagen, Stockholm

19–20 november 2020
Nordisk klarspråkskonferens, Stockholm

I myndighetens kalendarium hittar du fler evenemang!

Eva Olovsson och Ingrid Olsson.

Eva Olovsson och Ingrid Olsson från Språkrådet föreläser i Dublin 2015.