• Huvudmeny

Nyhetsbrev för kontaktpersoner

Språkrådet skickar ut nyhetsbrev till dig som är anmäld som kontaktperson i klarspråksfrågor.

Om du missat något nyhetsbrev finns de senaste här:

 


Uppdaterad 09 september 2019

Kontakt


Saknar din arbetsplats kontaktperson?

Kontakta klarsprak@
sprakochfolkminnen.se