• Huvudmeny

Nyhetsbrev för kontaktpersoner

Språkrådet skickar ut nyhetsbrev till dig som är anmäld som kontaktperson i klarspråksfrågor.

Om du missat något nyhetsbrev finns de senaste här:Uppdaterad 07 januari 2019

Kontakt


Saknar din arbetsplats kontaktperson?

Kontakta klarsprak@
sprakochfolkminnen.se