• Huvudmeny

Klarspråkstestet

Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är.

Testet består av ett antal frågor om texten som du ska besvara. Som stöd får du förklaringar, exempel och råd i anslutning till varje fråga.

När du svarat på alla frågor får du ett ett omdöme och tips om hur du kan bearbeta texten för att göra den mer begriplig.

Du kan använda Klarspråkstestet för att testa din egen eller någon annans text. Det går också bra att använda testet vid en kurs eller ett seminarium för att gemensamt diskutera en text.

Testet finns dels för kortare texter, som beslut och brev, dels för längre texter, som rapporter.

Det finns även ett förslag till klarspråkstest för domar:

OBS! Fredagen den 28 oktober kl. 13–14 arbetar vi med underhåll av Klarspråkstestet. Om du använder testet under denna tid får du vara beredd på att det kan uppstå problem.


Uppdaterad 26 oktober 2016
Klarspråkstestets logotyp