• Huvudmeny

Bulletinen Klarspråk

”Klarspråk. Bulletin från Språkrådet” är ett informationsblad med nyheter om klarspråksarbete i Sverige och andra länder.

Klarspråk kommer ut fyra gånger per år.

Senaste numret

Klarspråk nummer 4/2016 kom ut i december. Tema: aktuell forskning.

Ladda ner nr 4/2016PDF (pdf, 3.5 MB)

Ur innehållet:

  • Det behöver inte vara så komplicerat att mäta texters begriplighet, t.ex. genom att publicera parallella textversioner, skriver Catharina Nyström Höög i sin krönika.
  • Myndigheters värdegrundstexter förmedlar både värderingar och reglerar de anställdas beteenden, skriver masterstudenten Carin Leibring Svedjedal.
  • Forskning om syntolkning avslöjar kopplingen mellan språk och tänkande, skriver Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap.
  • Journalisten Emmy Rasper från radioprogrammet Språket skriver om nödvändigheten att välja och vinkla när man populariserar vetenskap.
  • Fyra nyexaminerade studenter berättar om sina uppsatser med koppling till klarspråk.
  • Språkfrågan handlar om arbetet bakom Språkrådets och Språktidningens årliga nyordslista. Vilka källor används och hur väljs orden ut?
  • Vi tipsar bl.a. om en ny handbok om språkgranskning.
  • Påminnelse: hög tid att nominera till Klarspråkskristallen 2017!
  • Temat för Språkrådsdagen den 11 maj 2017 är språk och språkvård i vård och omsorg.

Tidigare nummer

Om du har missat tidigare nummer av Klarspråk finns de på sidan med hittills utgivna nummer.

Uppdaterad 19 december 2016
Framsidan på senaste numret av Klarspråk


Vill du prenumerera?

Skicka namn och post- eller mejladress till klarsprak@
sprakochfolkminnen.se

Skriv om du vill ha en tryckt tidning i brevlådan eller en pdf-fil via e-post.

Prenumerationen är gratis.