• Huvudmeny

Språkrådets klarspråksarbete

Språkrådet arbetar med att främja klarspråk på myndigheter, kommuner, landsting, universitet, organisationer och företag.

Språkrådet

Till stöd för vårt klarspråksarbete finns en rådgivande nämnd.

Foldern Klarspråk

Vill du veta mer?

I vår folder finns goda råd om klarspråk.

Klarspråk – för en vårdad, enkel och begriplig svenskaPDF (pdf, 976.3 kB)

Beställ tryckt folder: klarsprak@sprakochfolkminnen.se

Ännu mer information finns i Klarspråk lönar sig, en handbok för effektivt klarspråksarbete, och i Myndigheternas skrivregler.

Uppdaterad 21 september 2016

Frågor om klarspråksarbete


Telefon
:
08-442 42 17 Ingrid Olsson
08-442 42 12 Gabriella Sandström

E-post: klarsprak@
sprakochfolkminnen.se