• Huvudmeny

Årsrapporter

Varje år redovisar Institutet för språk och folkminnen klarspråksverksamheten till Kulturdepartementet i enlighet med myndighetens instruktion.

Uppdaterad 21 mars 2017