• Huvudmeny

Klarspråksnämnden

Till stöd för Språkrådets klarspråksarbete finns en rådgivande nämnd med nio ledamöter.

Tre ledamöter har utsetts av regeringen:

  • Lotta Hardvik Cederstierna, kanslichef, Regeringskansliet 
  • Stefan Johansson, justitieråd, Högsta domstolen
  • Karin Påle-Bartes, rådman, Södertörns tingsrätt
  • Anna-Karin Åström, kommunikationsstrateg, Sundsvalls kommun.

Fem ledamöter har utsetts av Institutet för språk och folkminnen:

  • Harriet Kowalski, chef, Språkrådet (ordförande)
  • Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef, Post- och telestyrelsen
  • Magnus Larsson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
  • Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör, Riksdagsförvaltningen
  • Catharina Nyström Höög, professor, Högskolan Dalarna.

Ledamöterna är utsedda för perioden 2019–2021.


Klarspråksnämnden 2016

Klarspråksnämnden 2016. Från vänster: Lotta Hardvik Cederstierna, Anders Danielsson, Anna-Malin Karlsson, Fredrik Bohlin, Claes Mårtensson. Sittande: Harriet Kowalski. På blden saknas Cecilia Bodström, Agneta Bäcklund och Palle Lundberg.
Uppdaterad 27 februari 2019