• Huvudmeny

Klarspråksnämnden

Till stöd för Språkrådets klarspråksarbete finns en rådgivande nämnd med nio ledamöter.

Fyra ledamöter har utsetts av regeringen:

  • Fredrik Bohlin, rådman, Ystads tingsrätt
  • Agneta Bäcklund, justitieråd, Högsta domstolen
  • Lotta Hardvik Cederstierna, kanslichef, Regeringskansliet 
  • Palle Lundberg, stadsdirektör, Helsingborgs stad.

Fem ledamöter har utsetts av Institutet för språk och folkminnen:

  • Harriet Kowalski, chef, Språkrådet (ordförande)
  • Cecilia Bodström, programdirektör, Sveriges radio 
  • Anders Danielsson, landshövding, Västra Götalands län
  • Anna-Malin Karlsson, professor, Uppsala universitet
  • Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör, Riksdagsförvaltningen.
Klarspråksnämnden 2016

Klarspråksnämnden 2016. Från vänster: Lotta Hardvik Cederstierna, Anders Danielsson, Anna-Malin Karlsson, Fredrik Bohlin, Claes Mårtensson. Sittande: Harriet Kowalski. På blden saknas Cecilia Bodström, Agneta Bäcklund och Palle Lundberg.

Ledamöterna är utsedda för perioden 2016–2018.

Anders Danielsson och Cecilia Bodström har avsagt sig uppdraget från och med den 1 januari 2018. Som ersättare har Instutitet utsett Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).


Uppdaterad 13 februari 2018

Riktlinjer

Riktlinjer för
klarspråksnämndenPDF
(pdf, 174.5 kB)