• Huvudmeny

Klarspråksnämnden

Till stöd för Språkrådets klarspråksarbete finns en rådgivande nämnd med nio ledamöter.

Tre ledamöter har utsetts av regeringen:

  • Lotta Hardvik Cederstierna, kanslichef, Regeringskansliet 
  • Stefan Johansson, justitieråd, Högsta domstolen
  • Karin Påle-Bartes, rådman, Södertörns tingsrätt
  • Anna-Karin Åström, kommunikationsstrateg, Sundsvalls kommun.

Fem ledamöter har utsetts av Institutet för språk och folkminnen:

  • Harriet Kowalski, chef, Språkrådet (ordförande)
  • Ann-Sofie Fahlgren, enhetschef, Post- och telestyrelsen
  • Magnus Larsson, generaldirektör, Myndigheten för tillgängliga medier
  • Claes Mårtensson, biträdande riksdagsdirektör, Riksdagsförvaltningen
  • Catharina Nyström Höög, professor, Högskolan Dalarna.

Ledamöterna är utsedda för perioden 2019–2021.

Klarspråksnämnden 2019

Klarspråksnämnden 2019. Från vänster: Catharina Nyström Höög, Anna-Karin Åström, Stefan Johansson, Ann-Sofie Fahlgren, Magnus Larsson, Harriet Kowalski. På bilden saknas Lotta Hardvik Cederstierna, Claes Mårtensson och Karin Påle-Bartes.
Uppdaterad 18 september 2019