• Huvudmeny

Minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs uppemot 200 olika språk, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Det är därför motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk. 

Aktuellt

  • Tio år med språklagen

    1 juli 2019 Den 1 juli 2019 uppmärksammar vi att det är exakt tio år sedan språklagen trädde i kraft. Syftet med lagen är framför allt att förtydliga svenskans och andra språks ställning i det svenska samhället.
  • Isof ska ta fram handlingsprogram för minoritetsspråken

    27 juni 2019 Institutet för språk och folkminnen (Isof) får i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Det beslutade regeringen torsdagen den 27 juni.
  • Boka in det kommande språkseminariet i meänkieli!

    25 juni 2019 Den 11 november 2019 anordnar Språkrådet ett språkseminarium i meänkieli. Boka in det i din kalender redan nu!

Kontakt

Telefonnummer och telefontider för frågor om minoritetsspråk

Till rådgivning för minoritetsspråk

Facebook

Uppdaterad 29 april 2019