• Huvudmeny

Minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, till exempel kurdiska, engelska, sydsamiska, wolof, arabiska, spanska och persiska. Sverige har dessutom fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Det svenska teckenspråket hör inte till de fem minoritetsspråken, men det uppfyller flera viktiga kriterier. Det är därför motiverat att se teckenspråket som ett sjätte minoritetsspråk. 

Aktuellt

 • Ny digital ordbok Meänkieli–Svenska

  18 maj 2018 Meän akateemi – Academia Tornedaliensis har skapat och givit ut en ny digital ordbok i meänkieli. Den första delen av ordboken, meänkieli till svenska, finns nu tillgänglig på internet.
 • Riksdagsseminarium om teckenspråkets ställning

  18 maj 2018 Institutet medverkade vid ett riksdagsseminarium om det svenska teckenspråkets ställning, som arrangerades för att uppmärksamma Teckenspråkets dag den 14 maj.
 • Språkseminarium i finska 2018

  3 maj 2018 Språkrådets årliga språkseminarium i finska arrangerades på Finlandsinstitutet på fredagen den 27 april.
 • Tolktjänsten behöver förändras anser teckenspråkiga

  26 april 2018 Vid en demonstration i Stockholm framförde teckenspråkiga döva krav på att en nationell tolktjänst inrättas.
 • Språkinsatser prisades på Språkrådsdagen

  25 april 2018 Språkrådsdagen 2018 avslutades som sig bör med prisutdelning där 1177 Vårdguiden kammade hem Klarspråkskristallen för ett inspirerande klarspråksarbete med webbplatserna 1177.se och umo.se. Minoritetsspråkspriset gick till Henrik Barruk för hans insatser för att rädda umesamiskan.

Kontakt

Telefonnummer och telefontider för frågor om minoritetsspråk

Till rådgivning för minoritetsspråk

Facebook

Uppdaterad 27 mars 2018