• Huvudmeny

Bidrag till minoritetsspråken

En av institutets uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det gör vi bland annat genom att fördela statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk.

I år har institutet fått möjligheten att dela ut ytterligare bidrag till föreningar och organisationer som arbetar med revitalisering av de nationella minoritetsspråken.

Språkrevitalisering, vad är det?

Under 1800- och 1900-talet rådde ett starkt språkideal i Sverige som innebar att alla helst bara skulle tala svenska. De barn som talade andra språk som finska, meänkieli eller samiska tvingades i skolan att överge sina språk till förmån för svenskan. Följden blev att flera generationer förlorade kunskaperna i sina modersmål.

Språkrevitalisering handlar om att återuppliva ett hotat språk. Genom olika insatser vill man att vuxna som har glömt eller bara har fått höra språket hemma som barn kan få väcka språket till liv igen och att barn inom de nationella minoritetsgrupperna ska ges möjlighet att lära sig sitt språk. Många föreningar anordnar t.ex. språkkurser eller språkbad, skrivarstugor för ungdomar, högläsning eller festivaler där man också för vidare kulturen som tillhör den nationella minoriteten.

Revitalisering av minoritetsspråken är viktigt eftersom de nationella språken är en del av det svenska kulturarvet. Därför behöver samhället på olika sätt uppmuntra och göra det enklare för dem som talar språken, eller vill lära sig dem, att föra kunskaperna vidare till nästa generation. Annars är risken stor att det inte längre finns någon som kan tala dem.

Exempel på revitaliserande insatser

Vilken typ av projekt går minoritetsspråksbidragen till och hur ser det språkrevitaliserande arbetet ut i olika delar av landet? Institutet har besökt några av de föreningar som fått bidrag 2017. Läs mer här!

Uppdaterad 14 december 2018

Ansökningsperiod

Från december 2018 är det möjligt att söka 2019 års bidrag. Sista ansökningsdag är måndagen den 21 januari 2019.

Ansökningsblankett

Använd denna blankett för att söka 2019 års bidrag för revitaliseringsprojekt:

Ansökningsblankett bidrag_ansök senast den 21 januari 2019Word (word, 75.8 kB)

Läs mer om hur du söker bidrag

Hjälp oss att göra en bättre webb!

Svara gärna på några korta frågor i vår webbenkät:

Webbenkät Tyck till om webben

Kontakt

Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk

Telefon: 073-558 60 45
E-post: Anna Gezelius