• Huvudmeny

Projekt som beviljats medel 2011

År 2012 hade institutet 3,5 miljoner kronor att fördela till insatser för de nationella minoritetsspråken.

Årets projektansökningar

Intresset för satsningen på insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken har varit många gånger större än vad pengarna räckt till.

Antal från hela landet: 132

Summan för årets sökta medel: drygt 18 miljoner kronor

Projekt 2011

Samtliga ansökningar behandlades och den tillsatta referensgruppen gick igenom varje enskild ansökan och prövade den i relation till övriga ansökningar. Utifrån referensgruppens gemensamma förslag fattade generaldirektören ett beslut om tilldelning av bidrag till 44 mottagare.

Nedan hittar du alla beviljade projekt i bokstavsordning.

Baakoste Baakose
106 000 kr, Stiftelsen Gaaltije

Bebyggelsenamn, naturnamn och orddomäner i meänkieliområdet - samverkan mellan generationerna, fas II
217 000 kr, Meän akateemi/Academia Tornedaliensis

En resa med barn genom samiska språkets alla dialekter
32 000 kr, Storlule sameförening

Finska för barn
55 000 kr, Trosa Vagnhärads finska förening

Finska språkets revitaliseringsläger
50 000 kr, Torshälla Finska Förening

Finska språkets utveckling samt kulturverksamhet
30 000 kr, Örebro finska förening

Fortsatt umesamiskt revitaliseringsprojekt 2011 - språkbad
53 000 kr, Àlgguigåhtie - umesamer i samverkan 

Giella muitalusat. Det samiska språket - tre generationer berättar
80 340 kr, Àjtte, svenskt fjäll och samemuseum

Giellaliisá/Giellalisstoue
106 000 kr, Samiska föräldranätverket

Heipparallaa! Sommarläger för barn och ungdomar
65 000 kr, Åkersbergan Suomi Seura

Hej, vi läser igen
98 000 kr, Sverigefinska ungdomsförbundet

Hela familjen tillsammans
35 000 kr, Föräldraföreningen i Sverigefinska skolan

Jiddisch för barn
53 000 kr, Chabad Lubavitch Stockholm

Jiddisch för hela släkten
53 000 kr, Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur
95 000 kr, Föreningen Hillel

Kielipesä Kangosessa
106 000 kr, Studieförbundet Vuxenskolan Kalix Älvdal

Kim, zing mit uns - Kom, sjung med oss
280 000 kr, Judiska församlingen i Stockholm

Lacho drom
32 000 kr, Roma Rota

Lär dig läsa och skriva på finska!
40 500 kr, Finlandsinstitutet

Läsfrämjande insatser för barn och deras föräldrar
18 000 kr, Tyresö finska förening

Mot ett nytt forum/nätverk för andra och tredje generationens sverigefinnar
53 000 kr, Sverigefinländarnas arkiv

Mukulatfest 2011 - en sverigefinsk barnfestival
53 000 kr, Sverigefinska Riksförbundet

Mulle Meck bygger en bil på romani chib
19 000 kr, Podium ideell förening

Musikalprojekt. Jag kan, vågar och njuter!
106 000 kr, Sverigefinska Skolan i Eskilstuna/Stiftelsen ERK

Nuoret
106 000 kr, Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaakolaiset, STR-T

Nuorra cállit - unga skribenter
152 700 kr, Nuorat ideell förening

Pieni karhu. Stärk finska språket och det finska kulturarvet
53 000 kr, Södertälje Finska Pingstförsamling

Revidering och nytryckning av Giellaj Hilá - Lulesamisk lärobok
338 000 kr, Samernas utbildningscentrum

Revitalisering av resanderomani och språklig utvidgning
70 000 kr, Kulturgruppen för Resandefolket – Göteborgsregionen 

Romani chib för skolbarn
149 260 kr, Zigenska kulturhistoriska föreningen

Romska ungdomars hantering av sorg i bokform
106 000 kr, Antidiskrimineringscenter Roma

Romska ungdoms-mobilisering
53 000 kr, Romano Hango

Rätten till romanipe, del 2
75 000 kr, Le Romané Nevimata

Sommarläger för sverige-finska barn i 5-10 års ålder
27 000 kr, Finska församlingsgruppen, Gottsunda församling

Språk och kultur mellan generationer
23 200 kr, Soppero Sameförening

Språkarbete. Ett förlorat språk
35 000 kr, Samer i Syd

Språkbad i Bottenviken och framtidsdrömmar vid språkgränsen, II 2011–2012
75 000 kr, Meänmaa

Språkläger för barn 7–12 år, samt för deras föräldrar, mor- och farföräldrar
4 000 kr, Örebro-Värmlands distrikt av SFRF

SuomiJippii!
32 000 kr, Borås Finska Pingstförsamling

Tematräffar för ungdomar
40 000 kr, Saarivuoma sameby

Touhutupa sekä Kielipesä,
17 000 kr, Virsbo Finska Förening

Umeå vill mer - på finska II
95 000 kr, Finska klubben i Umeå

Ung jiddisch, ett projekt för yngre jiddischtalare 2011,
160 000 kr, Sveriges Jiddischförbund

Unga romer och deras kultur
53 000 kr, Sinti Roma Rådet Umeå

Uppdaterad 21 oktober 2014

Projekt som beviljats medel


2014

2013

2012

2011

2010