• Huvudmeny

Projekt som beviljats medel 2012

År 2012 hade institutet 3,5 miljoner kronor att fördela till insatser för de nationella minoritetsspråken.

Årets projektansökningar

Intresset för satsningen på insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken har varit många gånger större än vad pengarna räckt till.

Antal från hela landet: 87

Summan för årets sökta medel: knappt 11 miljoner kronor

Projekt 2012

Barntema, 24 000 kr, Borås Finska Förening

Bebyggelsenamn, naturnamn och orddomäner i meänkieliområdet – samverkan mellan generationerna,fas III (år 3)
365 000 kr,
Meän Akateemi/Academia Tornedaliensis

Buolvass bulvvii
30 000 kr,
Talma Sameby

Den romska länken
124 000 kr,
Kale Jaka

Ett språkpaket
120 000 kr,
Sverigefinska Ungdomsförbundet

Gielebiesie i Jänsmässholmen
124 000 kr, J
änsmässholmens Byalag

Giella ja árbevierru
34 500 kr,
Duoddaras

Hur kan mitt barn bli tvåspråkigt?
40 000 kr,
Pajala Finska förening

Jååktan-jirreden
304 000 kr,
Stiftelsen Gaaltije

Kielipesä Kangosessa
242 000 kr,
Studieförbundet Vuxenskolan Norrbotten/Pajala

Läxstöd för barn – och föräldrar
179 000 kr,
Malmö Romska Idécenter

Lukemista lapsille (Ruotsinsuomalaisten lasten lukukuu), Sarjakuvakerronta
55 000 kr,
Sverigefinska Riksförbundet/Ruotsinsuomalaisten Keskusliittos/Suomeksi!-projekti

Meänfestivaali – Poetry slam på meänkieli
20 000 kr, Vasikkavuoma Utveckling ek. för.

Mukulatfest – en sverigefinsk barnfestival och workshopturné, 63 000 kr, Sverigefinska Riksförbundet

Med jiddisch i bagaget
110 000 kr,
Judiska församlingen i Göteborg

Ortnamn på meänkieli i Kurravaaraområdet
100 000,
Kurravaara Ortnamnsförening

Ovdas
124 000 kr,
Kiruna Sameförening

Pieni Karhu. Stärk finska språket och det finska kulturarvet
124 000,
Södertälje Finska Pingstförsamling

Redskap för revitalisering
184 000 kr,
Kulturgruppen för resandefolket - Göteborgsregionen

Samisk ortnamnsforskning
56 500 kr,
Vualtjere Duodji

Samiskt språk- och kulturbad i Ältsvattnet
50 000 kr, R
ans Sameby

Samiskt språkbad för barn och unga Laevas Sameby 2012, 
98 000 kr,
Laevas Sameby

Sommarläger – Våra Jiddischrötter
125 000 kr,
Ungdomsrörelsen Bnei Akiva

Sommarläger på Isosaari
50 000 kr, K
uttainen Isosaari Förening

Språkbad vid kalvmärkningshagen
50 000 kr, S
vaipa Sameby

Språkläger för ungdomar – Laske irti – Släpp loss
72 000 kr,
Kvenlandsförbundet/Kveenimaayhistys

Suomea seurakunnassa– minileiri
9 000 kr,
Hallstahammars församling

Sång och lek på finska
50 000 kr,
Bergsjöns Finska Förening

Taidekieli/Språkkonst
94 000 kr,
Åkersbergan Suomi Seura

Unga Romer i Väsby
51 000 kr,
Hjälp Romer

Vayter – att överföra jiddisch till framtida generationer
280 000 kr,
Sveriges Jiddischförbund

Viessuomeguohpar bijrra – Om verksamma liv
100 000 kr,
Ammarnäs Sameförenin

Virtuellt filmskapande
48 000 kr,
Finska klubben i Umeå

Uppdaterad 21 oktober 2014

Projekt som beviljats medel


2014

2013

2012

2011

2010