• Huvudmeny

Projekt som beviljats medel 2013

År 2013 hade institutet 3,5 miljoner kronor att fördela till insatser för de nationella minoritetsspråken.

Årets projektansökningar

Intresset för satsningen på insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken har varit många gånger större än vad pengarna räckt till.

Antal från hela landet: 80

Summan för årets sökta medel: knappt 14 miljoner kronor

Projekt som beviljats medel 2013

Aktesne
42 000 kr, Frostviken-Hotagens sameförening 

Bebyggelsenamn, naturnamn och orddomäner i meänkieliområdet – samverkan mellan generationerna, år 4
307 000 kr, Meän Akateemi/Academia Tornedaliensis 

Den romska länken, år 2
105 000 kr, Kale Jaka 

Di goldene medine – en studieresa till Klezkamp, NY
75 600 kr, Judiska församlingen i Stockholm 

En teaterföreställning på jiddisch med sång och musik
40 000 kr, Stockholms Jiddische Teatermarator'n 

Finska för nybörjare
9 400 kr, Mikaels församling/Sverigefinskt församlingsarbete 

Finska söndagar
65 000 kr, Sverigefinska skolans föräldraförening 

Finskspråkigt natur- och kulturprojekt i Skåne, Stockholm och Dalarna
100 000 kr, Kantele- och Kalevala Vänner 

Giella ja árbevierru
52 500 kr, Duoddaras Giellalavgun
105 000 kr, Samiska föräldranätverket 

I sagans värld
50 000 kr, Stiftelsen ERK

Katse tulevaisuuteen
52 500 kr, Greppa Livet 

Kieltä ja kulttuuria suomeksi
103 000 kr, Oxelösundin Suomiseura - Oxelösunds finska förening

Mango tsib!
60 375 kr, Sveriges internationella roma filmfestival 

Meänkieli i tal och skrift
25 000 kr, Tornedalingar i Stockholm 

Mukulatfest, år 2
100 000 kr, Sverigefinska riksförbundet – RSKL  

Mötesforum – projekt för finskspråkiga, meänkielitalande ungdomar och barn
60 000 kr, Meän Kulttuurikehto – Tornedalingarnas lokalavdelning  

Ortnamn på meänkieli i Jukkasjärvi m.fl. byar
105 000 kr, Jukkasjärvi hembygdsförening

Ovvdos, år 2
124 000 kr, Malmfältens folkhögskola

Pieni Karhu – Stärk finska språket och det finska kulturarvet, år3 134 000 kr, Södertälje finska pingstförsamling

Radio Jek Duj Trin
42 000 kr, Romska ungdomsförbundet

Revelitaci
110 000 kr, Lovara Tjej Centrum 

Romska språket i centrum
321 000 kr, Malmö Romska Idécenter

Shibako Trajo
120 000 kr, Föreningen Lovara

Skrivarverkstad för högstadiebarn
70 000 kr, Turva föräldraföreningen i Sverigefinska skolan i Stockholm 

Soptsestidh
241 500 kr, Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum 

Språkbad i alla väder
105 000 kr, Meänmaa 

Sång och lek på finska
50 000 kr, Bergsjöns finska förening 

Taidekieli/Språkkonst, år 2
82 300 kr, Åkersbergan Suomiseura 

Taide-Mukulat – Suomen kieltä taiteen keinoin / Taide-Mukulat – Finska språket genom konst
60 000 kr, Finska föreningen i Luleå 

Umesamiska språkbad, år 3
120 750 kr, Álgguogåhtie

Vandrande "suomeksi" revitaliseringsprojekt
30 000 kr, Tullinge-Tumba finska förening 

Vayter – att överföra jiddisch till kommande generationer
342 100 kr, Sveriges Jiddischförbund 

Viessuomeguohpar bijrra – Om verksamma liv, fortsättning
60 375 kr, Ammarnäs sameförening

Ätliga växter som samerna har ätit, samiska namn på växterna
29 600 kr, Soppero sameförening 

Uppdaterad 21 oktober 2014

Projekt som beviljats medel


2014

2013

2012

2011

2010