• Huvudmeny

Projekt som beviljats medel 2014

Institutet har fördelat 3,5 miljoner kronor till 33 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Bidrag 2014

Intresset för satsningen på insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken har också i år varit många gånger större än vad pengarna räckt till.

Projektpengar har fördelats till

  • projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk
  • insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Institutet har särskilt främjat projekt som

  • har fokus på barn och ungdomar
  • riktas till flera varieteter av ett språk eller till flera språk
  • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Följande projekt har i år beviljats projektmedel:

Buolvvas bulvii
Talma sameby

Den romska länken, år 3
Kale Jaka

Finska för nybörjare, del 5 och 6
Sverigefinskt församlingsarbete/Mikaels församling

Finska förstås
Stiftelsen Axevalla folkhögskola

Giellafáddar
Malmfältens Folkhögskola

Giellaskurppo/Lulesamiska
Sáminuorra

I sagans värld - finska sagostunder på Lunds stadsbibliotek
Finska Föreninen i Lund

Jiddisch i den nya världen - språkinlärning i skapandet av envaudeville
Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur

Levande kultur arkiv - Elävä kultuuri arkisto
Byfinska kulturföreningen

Läs för dina barnbarn
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

Läsglädje på finska
Föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm

Meänkieli/Lannankieli i fjällbyarna
Kvenlandsförbundet

Meänkielirevitaliseringens treklöver - skolan, de äldre språkbärarna och de unga
Meän Akateemi/Academia Tornedaliensi

Meänmaan Teatteri
Meänmaa

Mijjan sijjah - Våra platser
Rans sameby

Mir lernen leynen un shraybn vayter, uppföljning till Vayter
Sveriges Jiddischförbu

Radio 123
Romska Ungdomsförbundet

Revitalisering av romska språket historiskt och i nutidsperspektiv
Malmö Romska Idécenter

Romska ungdomar i fokus - språk genom pjäs
Malmö Ungdomscentralen

Skrivarstugor för mellan- och högstadieelever vid de sverigefinska skolorna i Stockholm och Botkyrka
Sverigefinska kulturens vänner

Sommarläger Våra Jiddischrötter igen
Ungdomsrörelsen Bnei Akiv

Språkbad Romani
Romer i Minoritetsgruppen

Språkbad vid höstslakt
Ståkke sameby

Språkpaketet, institutionalisering, licensiering, utveckling
Sverigefinska ungdomsförbundet

Språkverkstad med cirkusskola
Bergsjöns Finska Förening

Taidekieli/Språkkonst
Åkersbergan Suomi seura

Taide-Mukulat 2 - Finskan språket genom konst och teater
Finska Föreninen i Luleå

Temabaserade samiska samtalsträffar
Lule-Boden Sameförenin

Tjåahkoesijjie Vadtejen
Saemiej Sïjte

Täysillä huomiseen - Med full fart in i morgondagen
Greppa Livet ideell förening i Södertälje

Umesamiskt språkbad, fjärde året
Álgguogåhtie

Unga journalister
Finska Föreningen i Lund

Återkommande skrivartävling för sverigefinska ungdomar
Sverigefinska kulturens vänner

Uppdaterad 20 april 2015