• Huvudmeny

Projekt som beviljats medel 2015

Institutet har fördelat 3,5 miljoner kronor till 24 olika projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Projektpengar har fördelats till

  • projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk
  • insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.

Institutet har särskilt främjat projekt som

  • har fokus på barn och ungdomar
  • riktas till flera varieteter av ett språk eller till flera språk
  • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Följande projekt har i år beviljats projektmedel:

ABC-LINN
Frantzwagner Sällskapet

Barnträffar på finska och meänkieli
Meän Kulttuurikehto/Vår kulturvagga

Bibehålla och förstärka finska språket
Finlandia koti/hem förening

Buolvvas bulvii
Samiska föräldranätverket

Finska för nybörjare del 7 och 8
Sverigefinskt församlingsarbete/Mikaels församling

Fortsättningskurs för nybörjare i nordsamiska
Duoddaras

Från finska folksagor till egen produktion/Suomalaisista kansansaduista omaan tuotantoon
Föreningen Finlandia

Lapsikerho suomeksi/Barnklubb på finska
Tullinge-Tumba Suomi-Seura

Mejjänkieli (Meänkieli) aivan alusta/Meänkieli alldeles från början
Kvenlandsförbundet/Kveenimaayhistys

Mijjan sijjah år 2
Rans sameby

Mukulat goes webbi
RSKL Mukulat

Revitaliseringsrum med lärande
Malmö Romska Idécenter

Romani kultura
Lovara tjejcentrum

Skrivekonkurranse
Samisk skribent- och författarförening

Skrivarstugor för sverigefinska mellan- och högstadieelever Föreningen Sverigefinska kulturens vänner

Sommarläger på finska och meänkieli
Meän Kulttuurikehto/Vår kulturvagga

Tunnemusiikki
Sverigefinsk verksamhet/Svenska kyrkan i Göteborg

Ubmejesámien giellabiessie/Umesamiska språkbad
Álgguogåhtie

Utveckla ord- och kulturdatabas för finska, nordfinska dialekter och meänkieli
Byfinska kulturföreningen – Meänsuomi föreeninki

Vanhimet, vanhemat ja kläpit/Nätverk NU!
Meän Akateemi/Academia Tornedaliensis

Vayter – en ung generation jiddischspråkiga i Sverige revitaliserar sitt språk- och kulturarv över generationsgränserna. (Treårigt projekt)
Sveriges Jiddischförbund

Åarjelsaemien gielelearohkh Ubmejisnie/Sydsamiska språkgruppen
Såhkie Umeå Sameförening

Återkommande skrivartävling på finska för sverigefinska ungdomar
Föreningen Sverigefinska kulturens vänner

Återuppliva det glömda språket – Romani chip, kalderash lovari Framtidens unga romer

Uppdaterad 20 april 2015

Projekt som tidigare beviljats medel

2014

2013

2012

2011

2010