• Huvudmeny

Undervisningsmaterial

Till läraren: Välkommen att använda vårt undervisningsmaterial om dialekter!

Undervisningsmaterialet Dialekter i skolanPDF (pdf, 904.8 kB) vänder sig främst till dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet. Det är tänkt att fungera som underlag för undervisningen om dialekter i ämnena svenska och svenska som andraspråk, och vi kopplar materialet till de relevanta avsnitten i kurs- och ämnesplanerna från 2011. Materialet används med fördel tillsammans med de dialektinspelningar med transkriptioner du finner här på vår webbplats.

Intervju 1941.

Intervju 1941 (arkivnr ULMA 22286). Undervisningsmaterialet är knutet till våra dialektinspelningar här på webbplatsen.

Innehåll

I undervisningsmaterialet hittar du ett faktaavsnitt om dialekter baserat på häftet Fakta om dialekterPDF (pdf, 545.7 kB) här på För dig i skolan-sidorna. Vi ger förslag på inspirations- och diskussionsfrågor samt olika övningar och uppgifter som kan användas i undervisningen om dialekter. Vissa är tänkta att få i gång elevernas tankar medan andra kan ingå i betygsunderlaget.

Vi guidar dig också vidare med tips på var man kan lyssna och titta på dialekter och var man kan läsa både på och om olika dialekter. Sist i materialet finns lite fakta om våra inspelningar och transkriptioner här på webbplatsen.

Frågor och synpunkter

Vi har planer på att även skapa ett webbläromedel om dialekter för högstadiet och gymnasiet. Finns det något du saknar här på våra dialektsidor för barn och unga eller har du frågor eller förslag på förbättringar? Du är varmt välkommen att kontakta oss, vi tar tacksamt emot dina synpunkter.

Uppdaterad 11 april 2019
penna

Hämta materialet


Dialekter i skolanPDF (pdf, 904.8 kB)

Kontakt


Lovisa Alvtörn

Telefon: 0735-58 60 38

E-post: Lovisa Alvtörn

Allmänna frågor om dialekter:

E-post: dialekter@
sprakochfolkminnen.se

Lyssna på smakprov från några av våra dialektinspelningar

Aktuellt dialektord