• Huvudmeny

Meänkieli

Språket meänkieli talas framför allt i norra Sverige. Det är mest ett talat språk och finns i fem olika varianter.

Varför heter språket meänkieli?

Meänkieli betyder ’vårt språk’ på meänkieli. Tidigare kallades det tornedalsfinska. Genom att byta namnet ville man säga att språket inte är en finsk dialekt, utan ett eget språk.

Meänkieli heter meänkieli på alla språk. Till exempel heter svenska Swedish på engelska och sueco på spanska. Men meänkieli heter alltså meänkieli också på dessa språk: I speak Meänkieli, Yo hablo meänkieli.

Var talas meänkieli?

Meänkieli talas framför allt i norra Sverige, i Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. Man vet inte säkert hur många som talar meänkieli, eftersom man inte brukar fråga folk i Sverige vilket språk de har som modersmål.

Om meänkieli

Meänkieli är släkt med finskan och kvänfinskan, som talas vid Ishavet i norra Norge. Det är alltså ett finskt-ugriskt språk. Andra släktspråk är till exempel estniskan och samiskan. Ett typiskt drag för språket är att det innehåller många nya lånord från svenskan och har en del gammaldags finska ord.

Meänkieli är mest ett talat språk, och det finns fem olika varianter. Det finns ännu inte några gemensamma regler om hur språket ska skrivas.

Förstår meänkielitalare och finsktalande varandra?

Ja och nej. De som talar finska och bor i Sverige förstår meänkieli bra. Däremot kan de som bor i Finland ha svårt att förstå det, om de inte också kan svenska. Det beror på att meänkieli har blivit starkt påverkat av svenskan, det vill säga att det i meänkieli finns många ord från svenskan, som inte finns i finlandsfinskan.

Språket förr

Redan på 1200-talet bodde det människor i Tornedalen som talade finska. Då var Finland en del av det svenska riket. När Sverige förlorade Finland 1809 började Tornedalen försvenskas på alla sätt, och då påverkades den finska som talades där. Eftersom svenska myndigheter förr ville att de som bodde i Sverige bara skulle tala svenska och inte till exempel finska, så fick ingen lära sig att skriva finska i skolan. Ännu på 1950-talet var det till och med förbjudet att tala annat än svenska på lektioner och raster i skolan.

På 1970-talet fick elever som talade meänkieli hemma gå i så kallad hemspråksundervisning, eller modersmålsundervisning som vi säger i dag. Men många lärare lärde ut finlandsfinska, vilket många elever inte tyckte kändes bra. Det var ju inte så mamma och pappa eller mormor eller farfar talade. De ville inte fortsätta i undervisningen. Många unga slutade då att tala meänkieli hemma också. Och när de i sin tur fick barn, så fick de barnen inte meänkieli som modersmål utan svenska. Då kunde de inte tala med sina mor- och farföräldrar.

I dag är meänkieli ett hotat språk. Ett speciellt problem är att det inte finns ett bestämt sätt att skriva meänkieli på. Både den allra första ordboken och den första grammatikboken kom först på 1990-talet. Då uppstod en rörelse för att bevara meänkieli levande och att utveckla språket.

Meänkeli i dag

År 2000 bestämde riksdagen att meänkieli är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

Arbetet för att stärka språket fortsätter på olika sätt. Man har börjat ge ut barnböcker, vuxenböcker, ordböcker och grammatikböcker. Det finns också radio- och tv-program på meänkieli för barn och vuxna.

Också i förskolorna och i skolorna i norra Sverige använder man mer meänkieli och undervisar också i språket. Det ordnas även kurser för vuxna som vill lära sig meänkieli.

Uppdaterad 06 mars 2017