• Huvudmeny

Meänkieli

Meänkieli talas främst i sex kommuner i norra Sverige, de egentliga Tornedalskommunerna Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna, Gällivare och Kalix.

Pajala har alltid varit och är fortfarande en kommun med en stor andel meänkielitalare. Det är också den kommun som i dag av allt att döma är den kulturellt mest aktiva vad gäller lokalhistoria, musikliv, skrivande och teater. Dessa aktiviteter innefattar inte bara användning av meänkieli utan även av svenska och finska, i viss mån också samiska.

Släkt med finska språket

Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk, närmast besläktat med finska, men också med estniska, karelska och kvänska. Någon självklar standardvarietet har ännu inte etablerats. Ett visst språkvårdsarbete har bedrivits men mycket återstår att göra.

Institutets uppdrag

Inom Instititutet för språk och folkminnen ansvarar Språkrådet för arbetet med meänkieli, svenskt teckenspråk, finska, romska och jiddisch. 

Lästips

  • Sveriges officiella minoritetsspråk. Svenska språknämnden och Norstedts Ordbok 2003.
  • Nordens språk. Oslo: Novus forlag 1997. 
Uppdaterad 17 maj 2017

Läs på meänkieli

Informationstexten Din rätt att använda nationella minoritetsspråk:

Sinun oikeus käyttää kansalisia minuriteettikieliä

Om Institutet för språk och folkminnen:

Tervetuloa Kielen ja kansanperintheen instityythiin! 

Om bidrag till minoritetsspråken:

Tukea kansalisille minuriteettikielile