• Huvudmeny

Meänkieli

Meänkieli är ett finskt-ugriskt språk, närmast besläktat med finska och kvänska, men också med estniska, karelska och samiska.

I norra Sverige finns traditionella språkområden för meänkieli, även om många meänkielitalande i dag bor i olika delar av Sverige. Språket har en speciell status i Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala och Övertorneå vars kommuner också formats till förvaltningsområde för meänkieli.

Pajala har alltid varit och är fortfarande en kommun med en stor andel meänkielitalare. Det är också den kommun som i dag av allt att döma är den kulturellt mest aktiva vad gäller lokalhistoria, musikliv, skrivande och teater. Dessa aktiviteter innefattar inte bara användning av meänkieli utan även av svenska och finska, i viss mån också samiska.

Institutets uppdrag

Inom Instititutet för språk och folkminnen ansvarar Språkrådet för arbetet med meänkieli, svenskt teckenspråk, finska, romska och jiddisch. 

Lästips

  • Sveriges officiella minoritetsspråk. Svenska språknämnden och Norstedts Ordbok 2003.
  • Nordens språk. Oslo: Novus forlag 1997. 

Radioprogram på meänkieli

Sveriges Radios program för människor med anknytning till och intresse för meänkieli i Sverige:
Meänraatiolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 16 januari 2019

Kontakt


Telefon:
0200-224 022

Telefontid: tisdag och torsdag 09–12

E-post: meankieli@
sprakochfolkminnen.se

Läs på meänkieli

Informationstexten Din rätt att använda nationella minoritetsspråk:

Sinun oikeus käyttää kansalisia minuriteettikieliä

Om Institutet för språk och folkminnen:

Tervetuloa Kielen ja kansanperintheen instityythiin! 

Om bidrag till minoritetsspråken:

Tukea kansalisille minuriteettikielile