• Huvudmeny

Språkrådets språkseminarium i meänkieli 2019

Lue tämä meänkielelä!

Språkseminarium i meänkieli kommer att arrangeras en gång varje år, på olika platser i Sverige. 2019 hålls seminariet i Uppsala.

Här är det preliminära programmet för Språkrådets första heldagsseminarium kring meänkieli. (Programmet kommer att uppdateras!)

Tid: måndag 11 november 2019, 9.30–16.
Plats: Isof, von Kraemers allé 21, Uppsala
Anmälan: senast 1/11 via detta formulär.

Program

Programmet innehåller presentationer och diskussioner med olika teman. Vissa programpunkter är kortare och andra är lite längre. I slutet av varje del har vi tid för frågor och kommentarer. Programmet kommer att uppdateras och kompletteras!

Välkommen

Elina Kangas, språkvårdare i meänkieli, hälsar välkommen.

Aktuellt på Institutet för språk och folkminnen

Martin Sundin, generaldirektör på Isof, berättar vad som är på gång på myndigheten.

Porträttbild på Birgitta Rantatalo.

Birgitta Rantatalo.

Om meänkielis dialekter

(på meänkieli)
Birgitta Rantatalo

Finns det dialekter i meänkieli? Var talas de? På vilket sätt skiljer de sig från varandra? Finns det många likheter?

Birgitta Rantatalo har lett projekt om ortnamn och om en ordbok för meänkieli och arbetar med minoritetsspråk och minoriteter i sitt eget företag. Nu arbetar hon också på Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) som administratör och projektassistent och är med i ett nytt språkprojekt.

Porträttbild på Anne-Mari Angeria

Anne-Mari Angeria arbetar som minoritetsspråksamordnare i Luleå kommun.

Halvfigursbild på Nils-Bertil Heikka och Viktoria Björklund.

Nils-Bertil Heikka är metodutvecklare och språk- och kulturstödjare för nationella minoriteter. Viktoria Björklund är enhetschef på Flerspråkscentrum.

Minoritetsspråkarbete i Luleå kommun

(på svenska)
Anne-Mari Angeria, Viktoria Björklund och Nils-Bertil Heikka

Luleå är sedan tidigare förvaltningsområde för finska och 2018 blev kommunen även förvaltningsområde för meänkieli och samiska. Hur arbetar en sprillans ny förvaltningsområdeskommun med meänkieli? Anne-Mari Angeria berättar om detta.

I augusti 2019 var Luleå kommun mycket i medierna. Då öppnades Charlottendals förskolas flerspråkiga verksamhet. Viktoria Björklund och Nils-Bertil Heikka pratar om vision och strategi för arbetet med nationella minoriteter inom förskola och skola.

Halvfigursbild på Anna-Kaisa Räisänen.

Anna-Kaisa Räisänen. Foto: Christina Gjertsen

Hur får man fler talare i ett litet språk?

(på kvänska med textning på norska)

Anna-Kaisa Räisänen och andra språkarbetare från Kvensk institutt berättar om revitaliseringsåtgärder för kvänska i Nordnorge. Kvänska är nära besläktat med meänkieli och har officiell status som minoritetsspråk i Norge.

Anna-Kaisa Räisänen arbetar på Kvensk institutt som språkarbetare. Hon har arbetat med kvänsk språkrevitalisering genom olika projekt, till exempel genom att bygga upp en kvänskspråkig förskoleavdelning i Lakselv. Anna-Kaisa har också lett läsecirklar och språkkurser och i våras gav hennes musikprojekt ut en skiva med kvänskspråkiga barnvisor.

Finns meänkieli i Uppsala och Stockholm?

(på meänkieli)
STR-T:s (Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset) lokalavdelningar från Uppsala och Stockholm berättar om sina aktiviteter kring meänkieli. Lokalavdelningarna sysslar med många olika saker, men vad gör de just för och med språket? Vilka utmaningar har de? Hur kan man ta sig an dem? Vilket slags stöd behöver de?

Porträttbild av Tommy Kuusela

Tommy Kuusela är doktor i religionshistoria och arbetar på Institutet för språk och folkminnen som forskningsarkivarie.

Folktro i Tornedalen

(på svenska)
Tommy Kuusela

Det finns mängder av material i arkiven hos Institutet för språk och folkminnen. Berättelserna har samlats in från olika delar av Sverige, från andra hälften av 1800-talet fram tills idag. Det finns också ett spännande material från Tornedalen, som är ett av de traditionella områdena för meänkieli. I det här föredraget berättar forskningsarkivarie Tommy Kuusela om folkliga föreställningar, skrock och väsen från Tornedalen med utgångspunkt i arkivsamlingarna.

Tommy Kuusela är doktor i religionshistoria och arbetar på Institutet för språk och folkminnen som forskningsarkivarie.

Uppdaterad 23 september 2019

Om seminariet

Seminariet arrangeras av Språkrådet, Isof. 

Datum, tid och plats

Seminariet äger rum den 11 november 2019 kl 9.30–16 i Uppsala på Institutet för språk och folkminnen (von Kraemers allé 21, föreläsningssalen på plan 3)

För vem?

För alla som är intresserade av meänkieli. Av språket eller av andra frågor som anknyter till det. För dig som är meänkielitalande, lär dig meänkieli, har rötter i meänkieliområdet, känner samhörighet med meänkieli – även om du använder ett annat namn på språket. Också du som arbetar med meänkieli eller med relaterande frågor kan finna seminariet intressant.

Språk

Seminariet hålls på svenska eller meänkieli, se programinformation för respektive föredrag.

Anmäl dig senast 1/11

Anmälan sker via detta anmälningsformulär, senast den 1/11 2019.

Mer information

Anmälda deltagare kommer att få mer information via e-post.

Kontakt

e-post: meankieli@sprakochfolkminnen.se