• Huvudmeny

Om minoritetsspråk

I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk. Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk.

I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk, till exempel teckenspråk, engelska, sydsamiska och wolof. Stora språk jämte svenska är finska, bosniska-kroatiska-serbiska, arabiska, kurdiska, spanska och persiska med flera.

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romska
  • samiska

Det är minoritetsspråk med historisk hävd, varför de som använder språken har getts särskilda rättigheter. Man ska bland annat kunna använda finska, meänkieli och samiska i kontakten med svenska myndigheter i vissa kommuner som har en stor andel samisk-, meänkieli- eller finsktalande. 

Nya krav på språkvården

Den mångspråkiga situationen i dagens Sverige ställer nya krav på språkvård och språkpolitik. Mot denna bakgrund antog Sveriges riksdag i december 2005 en samlad svensk språkpolitik. Ett av de fyra övergripande målen:

”Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.” 

Som en följd har resurser tillförts språkvården för arbete med minoritetsspråken.

Ansvar

Institutet för språk och folkminnen ansvarar för arbetet med finska, romska, svenskt teckenspråk, jiddisch och delvis med meänkieli. Sametinget ansvar för arbetet med samiska.

Myndigheten ska i princip också överblicka och främja användandet av alla språk som brukas i Sverige; uppgiften ligger i första hand på Språkrådet.

Uppdaterad 21 september 2016