• Huvudmeny

Språkvårdsseminarium i romska 2017

Den 30–31 maj var det dags för Språkrådet att genomföra sitt traditionsenliga språkvårdsseminarium i romska. Seminariet genomfördes i samarbete med Skolverket, och intresset var som vanligt stort

Martin Sundin, generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen

 Seminariet öppnades av Martin Sundin, generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen. Direktören tog upp vikten av de politiska verktyg, t.ex. språklagen och minoritetslagen, som möjliggör arbetet för det romska språket. Områden som togs upp var bland annat revitaliseringsstöd, harmoniseringsarbete, lexikaliskt arbete samt samarbete med andra myndigheter, kommuner och inte minst romska delar av det civila samhället.

Harriet Kowalski, avdelningschef Språkrådet

Språkrådets chef Harriet Kowalski gav exempel på vad Språkrådet gjort och hur Språkrådet arbetar med det språkvårdande uppdradet. Hon tog också upp några exempel på andra projekt gällande romskan som myndigheten medvkerar i.

Ida Apelmo, undervisningsråd, Skolverket

Skolverket informerade bland annat om myndighetens uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen i skolan om de nationella minoritererna, däribland romer.

Språkvårdaren Baki Hasan talade om det unika språkvårdsarbetet som har pågått i Sverige de senaste 10 åren och om kontinuitet som förutsättning för ett kvalitativt arbete inom språkvård.

Årets huvudtalare kom från tre länder - Frankrike, Serbien och Danmark

Dr. Marija Aleksandrovic

Dr. Maria Aleksandrovic - professor vid Högskolan i Vrsac, Serbien, talade om två olika ämnen: dels om det romska språket inom högskoleutbildning, dels om den muntliga romska poesin - dess symboler, tillgänglighet och betydelse.

Selahetin Kruezi, författare

Selahetin Kreuzi talade om romska språket i Danmark, ett av de nordiska länderna där romskan inte är erkänt som nationellt minoritetsspråk, hur det påverkar hans eget och andras arbete med romskan.

Dr. Marcel Courthiade

Dr. Marcel Courthiade, professor i romska vid Institutionen för Sydasien och Hamalaya vid Paris universitet, talade om vikten av kodifiering och harmonisering av det romska språket.

Uppdaterad 13 juni 2017

Kontakt


Baki Hasan

Telefon: (+46)073 558 60 49

E-post: Baki Hasan