• Huvudmeny

Språkvårdsseminarium i romska 2015

Den 27–28 maj 2015 arrangerade Språkrådet i samarbete med Skolverket det årliga språkvårdsseminariet i romska språk.

Professor Hristo Kychukov och professor Jill de Villiers.

Det är åttonde gången som språkvårdsseminariet arrangeras. Seminariet vände sig till modersmålslärare, författare, skolstödjare och andra som använder sig av språket i sitt yrke.

Intresset för och deltagande i årets seminarium var stort. Seminariet behandlade bland annat frågor om romska förskolebarn i Europa och deras språkinlärningsförmåga. Jill de Villiers, professor i psykologi och filosofi vid Smith College i USA och Hristo Kychukov, professor i psykolingvistik vid fria universitetet i Berlin, forskar om romska barn och språkinlärning och var två av föreläsarna.

Om man ska dela upp romskan i olika språk eller om man ska bevara det som ett enda språk med flera dialekter, var en annan fråga som diskuterades. Under seminariet diskuterades även förutsättningar för modersmålsundervisning i romska.

Se hela programmet nedan.

Program 27 maj

09.30 – 10.00 Kaffe/te och registrering

10.00 – 10.15 Språkrådet informerar – Christian Mattsson

10.15 – 11.00 Skolverket informerar om bl. a. nya läromedel i romska - Mats Wennerholm

11.00 – 11.30  Föranmälda punktinformation från olika kommuner

11.30 – 12.00 Romska språkets situation i Finland Hendry Hedman - Universitetet i Helsingfors

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Den nya kursplanen för undervisning i romska - Nermina Wikström Skolverket

14.00 – 14.30 Språkrådets arbete med ordlistor inom olika områden - Dimitri Valentin och Baki Hasan

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 16.15  - Romska barns språk inlärningsförmåga - Hristo Kyuchukov Professor Dr. i psykolingvistik, Fria universitetet Berlin

16.15 – Avslutning av dagen

Program 28 maj

09.00 – 10.15 - Romska barns språk inlärningsförmåga - Jill Gibson de Villiers, Ph.D., professor i i filosofi och psykologi, Smith College USA

10.15 – 10.30  Romska språkets situation i Sverige Modersmålsundervisningen i Sverige Baki Hasan - Språkrådet

10.30 – 11.15 Romskan ett odelbart språk? Fatima B.  Fred T.  Iren H.  Ferida A.  Jonny I.  Dragan L.  Stefan P.  Veljko K. m. fl.

11.15 – 11.30 Kaffe

11.30 – 12.00 Fortsättning på Romskan ett odelbart språk?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Grupparbete

14.00 –14.30 Debatt och sammanfattning 

Uppdaterad 11 maj 2016

Kontakt


Baki Hasan

Telefon: +46 8 442 42 14

E-post: Baki Hasan