• Huvudmeny

Språkvårdsseminarium i romska 2016

Den 25–26 maj arrangerade Språkrådet i samarbete med Skolverket det årliga språkvårdsseminariet i romska. Temat för dagarna var "Romska – ett pluricentriskt språk".

Åhörare i föreläsningssal

Det var i år nionde gången som språkvårdsseminariet anordnades, och intresset för att delta var stort.

Temat för årets seminarium var det romska språket som ett pluricentriskt språk och hur det påverkar alfabetet och skriftspråket. Professor Ljatif Demir från universitetet i Zagreb hade två föreläsningar under denna rubrik och frågeställningarna väckte en engagerad diskussion bland deltagarna.

Hristo Kyuchukov som är gästprofessor vid Magdeburg-Stendal universitet i Tyskland hade ett föredrag om det nu avslutade projektet om romska barns inlärningsförmåga där man fokuserat på barn i förskoleåldern från Makedonien, Serbiemn och Sverige.

Bland föreläsarna fanns också Munoz Nieto Carlos, expert i romska från Spanien, och han pratade om det romska språkets situation i Spanien ur ett historiskt perspektiv.

man som talar i mikrofon upplyst av projektorbild

Ljatif Demir.

man som pegar på projektorbild under föreläsning

Hristo Kyuchokov.

man som föreläser framför projektorbild

Munoz Nieto Carlos.

Program

25 maj

9.30–10.00 Kaffe/te och registrering

10–10.15 Språkrådet informerar

10.15–11.15 Skolverket och modersmål. Nermina Wikström och Lena Ålander, undervisningsråd Skolverket.

11.15–12 Vad händer med romskan i min kommun/organisation? Föranmälda informationspunkter.

12–13 Lunch

13–14 Avslutande rapportering kring projektet om romska barns inlärningsförmåga. Hristo Kyuchukov, gästprofessor vid Magdeburg-Stendal universitet, Tyskland.

14.00-15.00 Romska språkets situation i Spanien – hur utvecklas romskan i Spanien? Carlos Munoz Nieto, expert i romska, Spanien.

14.45–15 Kaffe

15–16 Romska språket – ett pluricentriskt språk. Ljatif Demir, professor vid Filosofiska fakulteten, Zagreb, Kroatien.

26 maj

9–10 Romska språket som pluricentriskt språk – hur påveras standardiserings processen? Ljatif Demir.

10–10.15 Kaffe

10.15–11.15 Romska språket som pluricentriskt språk – hur påverkas alfabetet? Ljatif Demir.

11.15–12.15 Grupparbete

12.15–13.15 Lunch

13–14 Grupparbete

14–14.30 Panelsamtal

Uppdaterad 26 april 2017

Kontakt


Baki Hasan

Telefon: +46 8 442 42 14

E-post: Baki Hasan