• Huvudmeny

Språkvårdsseminarium i romska 2014

Den 23–24 maj 2014 arrangerade Språkrådet i samarbete med Skolverket det årliga språkvårdsseminariet i romska språk.

Det är sjunde gången som Språkrådet i samarbete med Skolverket anordnar ett språkvårdsseminarium i romska språk.

Intresset för och deltagandet i seminariet var stort. I år medverkade flera föreläsare från Europa. Bland annat deltog professor Hristo Kychukov från fria universitetet i Berlin och Gheorgh Sarau från universitetet i Bukarest.

Från vänster till höger är: Ismet Jasarevic från Serbien, Hristo Kychukov från Tyskland, Orhan Galjus från Holland, Daut Qylangiju från Kosovo och Gheorge Sarau från Rumänien.


Seminariet behandlade frågor om det romska alfabetet och standardiseringen av språket, medias påverkan när det gäller implementering av språköverenskommelser och hur man arbetar med romska elever när det gäller språket.

Under seminariet diskuterades också olika behov kring språk och undervisning. Frågan ifall Språkrådet skulle kunna anordna workshops runt om i landet gällande språket och alfabetet väcktes.

Hela programmet presenteras nedan.

Program

23 maj

11.45–12.15 Registrering

12.15–13.15 Lunch

13.15–13.30 Ann Cederberg: Språkrådets uppdrag

13.30–13.45 Mats Wennerholm: Skolverkets uppdrag

13. 45–14.00 Baki Hasan: Skolordlistan

14.00–14.15 Dimitri Valentin: Ordlistsarbete i kalodialekten

14.15–14.30 Arbetet med Lexin på lovari

14.30–14.45 Kaffe

14.45–15.00 Arbetet med Lexin på kalderasch

15.00–16.00 Orhan Galjus, Holland: Medias betydelse i implementeringen av språköverenskommelser

16.00–17.00 Daut Q, Kosovo: Medias betydelse i implementeringen av språköverenskommelser

17.00–18.00 Boksläpp med mingel för boken Fakta och Framtid

24 maj

09.00–10.30 Skolverket presenterar undervisningsmaterial

10.30–10.45 Kaffe

10.45–12.00 Hristo K, universitetet i Berlin, Tyskland: Om det romska alfabetet

12.00–13.00 Lunch
Föranmäld punktinformation

13.00–14.00 Ismet Jašarevič, Serbien: Undervisningserfarenheter från Serbien

14.00–15.00 Sarau Gheorghe, Rumänien: Undervisningserfarenheter från Rumänien

15.00–15.30 Kaffe

15.30–16.30 Paneldebatt och sammanfattning

Uppdaterad 22 januari 2016

Kontakt


Baki Hasan

Telefon: +46 8 442 42 14

E-post: Baki Hasan