• Huvudmeny

Finska

Språkrådet, en del av Institutet för språk och folkminnen, ansvarar för språkvård i finska och de övriga nationella minoritetsspråk i Sverige.

Språkrådet

 • ger rekommendationer till översättning av begrepp som beskriver det svenska samhället
 • ger råd i frågor om finska språket
 • ger ut språkvårdstidskriften Kieliviesti
 • utarbetar svensk-finska ordlistor inom olika samhällsområden
 • informerar om lexikon och språkvårdslitteratur
 • anordnar språkvårdsseminarier.


Bokhylla med ordböcker på finska.

Aktuellt

 • Rapport om nationella minoriteters rättigheter

  17 oktober 2016 En ny rapport om Sveriges efterlevnad av Europarådets konventioner till skydd för de nationella minoriteternas rättigheter har lagts fram av Sverigefinländarnas delegation och Svenska Tornedalingarnas...
 • Regeringens förslag om terminologiarbetet

  22 september 2016 Institutet föreslås få ett ökat ansvar för det offentliga terminologiarbetet. Det står klart efter att regeringen i veckan presenterade budgeten för nästa år.
 • Minoritetsspråkslagen ses över

  14 september 2016 Hur kan lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk bli bättre och mer effektiv? Det är frågan för den statliga utredning som nu ska se över lagen.


Uppdaterad 25 januari 2016

Kontakt


E-post: finska@sprakochfolkminnen.se

suomi@sprakochfolkminnen.se

Telefon: 08-455 42 20

Telefontid: 9–12

Facebook


På vår sida kan vem som helst diskutera saker som har med det finska språket att göra. På Facebook ger Språkrådet språktips, nyheter som rör finskan samt svarar på språkfrågor från allmänheten.

Besök oss på Facebook!länk till annan webbplats

Referensgruppen i finska

Dokumentet är på både svenska och finska.

Suomen kielen asiantuntijaryhmäPDF (pdf, 31.4 kB)