• Huvudmeny

Finska

Språkrådet, en del av Institutet för språk och folkminnen, ansvarar för språkvård i finska och de övriga nationella minoritetsspråk i Sverige.

Vi på Språkrådet

  • ger rekommendationer till översättningar av begrepp som beskriver det svenska samhället
  • ger råd i frågor om finska språket
  • utarbetar svensk-finska ordlistor inom olika samhällsområden
  • ger ut språktidskriften Kieliviesti
  • uppdaterar databasen Vastauspankki med språkfrågor
  • informerar om finska via nyhetsbrev, webb och Facebook
  • håller föreläsningar samt ordnar kurser och seminarier.


Bokhylla med ordböcker på finska.

Aktuellt


Uppdaterad 06 september 2017

Kontakt


E-post: finska@sprakochfolkminnen.se

suomi@sprakochfolkminnen.se

Telefon: 0200-27 55 55

Telefontid: 9–12

Facebook


På vår sida kan vem som helst diskutera saker som har med det finska språket att göra. På Facebook ger Språkrådet språktips, nyheter som rör finskan samt svarar på språkfrågor från allmänheten.

Besök oss på Facebook!länk till annan webbplats

Referensgruppen i finska

Dokumentet är på både svenska och finska.

Suomen kielen asiantuntijaryhmäPDF (pdf, 31.4 kB)