• Huvudmeny

Tryckta ordlistor

Svensk-finska ordlistor i tryckt form.

En del av ordlistorna finns kostnadsfritt och elektroniskt tillgängliga på myndighetens webbplats, se Språk och it/Öppna språkdata.

 • Ruotsalais-suomalainen koulusanasto - Svensk-finsk skolordlista. 1985. Innehåller ej finsk-svenskt register. Slutsåld.
 • Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto - Svensk-finsk arbetsmarknadsordlista. 1989. Slutsåld.
 • Ruotsalais-suomalainen liikennesanasto - Svensk-finsk trafikordlista. 1990. 50 kr.
 • Ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto - Svensk-finsk socialordlista. 1992. Innehåller ej finsk-svenskt register. Slutsåld.
 • Ruotsalais-suomalainen kasvien ja eläinten luettelo - Svensk-finsk förteckning över växter och djur. 1999. 220 kr.
 • Ruotsalais-suomalainen juridiikan sanasto - Svensk-finsk juridisk ordlista. 1999. 50 kr.
 • Ruotsalais-suomalainen kirkollisen elämän sanasto - Svensk-finsk kyrko- och församlingsordlista. 2001, reviderad 2006. 175 kr.
 • Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto - Svensk-finsk bankordlista. 2001. 175 kr.
 • Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa - Om ordförrådet i sverigefinska ungdomars talspråk. 2001. 100 kr.
 • Ruotsalais-suomalainen lääketieteen sanasto - Svensk-finsk medicinsk ordlista. 2004. 250 kr, innehåller ej finsk-svenskt register.
 • Ruotsalais-suomalainen apuvälinesanasto - Svensk-finsk hjälpmedelsordlista. 2004. 125 kr.
 • Ruotsalais-suomalainen urheilusanakirja - Svensk-finsk idrottsordbok. 2006. 120 kr.  
 • Språkrådets svensk-finska socialordlista - Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto. Språkrådets skrifter 13. 2011. 200 kr.
 • Språkrådets svensk-finska skolordlista - Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto. Språkrådets skrifter 16. 2014. 150 kr.
Uppdaterad 01 juli 2014