• Huvudmeny

Vaalisanoja

Valordslista

Kieliviesti nr 1/ 2006, Koonnut Hannele Ennab
SvenskaSuomeksi
allmänt valyleiset vaalit
blank valsedeltyhjä vaalilippu
brevröstkirjeääni
brevröstningkirjeäänestys
brevröstningsmaterialkirjeäänestysmateriaali
budröstningäänestys valtuutetun välityksellä
central valmyndighetkeskusvaaliviranomainen
ersättaresijainen
EuropaparlamentsvalEuroopan parlamentin vaalit, europarlamenttivaalit, eurovaalit
extravalylimääräiset vaalit
folkbokföringväestökirjanpito
folkomröstningkansanäänestys
folkomröstningslagkansanäänestyslaki
fyraprocentsspärrneljän prosentin kynnys
förhandsröstningennakkoäänestys
förstagångsväljareensikertainen äänestäjä
förtidsröstningennakkoäänestys
heltalsmetodkokonaislukumenetelmä
jämförelsetalvertausluku
kandidatehdokas
kommunfullmäktigekunnanvaltuusto
kommunfullmäktigvalkunnanvaltuustovaalit
kyrkovalkirkollisvaalit
landstingsfullmäktigemaakäräjävaltuusto
landstingsfullmäktigvalmaakäräjävaltuustovaalit
landstingsvalmaakäräjävaalit
lantbrevbäraremaalaiskirjeenkantaja
mandatedustajanpaikka; toimikausi
mandatfördelningpaikkajako
mandatperiodtoimikausi
namnvalsedelnimivaalilippu
nomineranimetä
ogiltigmitätön, hylätty
omvaluusintavaalit
partibeteckningpuoluetunnus
partiexpeditionpuoluetoimisto
partimarkerad valsedelpuoluevaalilippu
partivalsedelpuoluevaalilippu
personrösthenkilöääni
personröstninghenkilöäänestys
poströstpostiääni
poströstningpostiäänestys
preliminär mandaträkningalustava paikkojen laskenta
preliminär rösträkningalustava ääntenlaskenta
procentenhetprosenttiyksikkö
proportionellt valsättsuhteellinen vaalitapa
regional valmyndighetalueellinen vaaliviranomainen
riksdagsvalvaltiopäivävaalit
RiksskatteverketValtion verovirasto
rösta blanktäänestää tyhjää
röstberättigadäänioikeutettu
röstkortäänestyskortti
röstlängdvaaliluettelo
röstmottagareäänten vastaanottaja
röstmottagningsställeäänten vastaanottopaikka
röstningslokaläänestyshuoneisto, vaalihuoneisto
rösträkningääntenlaskenta
rösträttäänioikeus
röstsammanräkningääntenlaskenta
skärmäänestyskoppi, äänestyssuoja
slutlig rösträkninglopullinen ääntenlaskenta
slutlig sammanräkninglopullinen yhteenlasku
spärrkynnys, vaalikynnys
särskild röstmottagningerityinen ääntenvastaanotto
särskilt röstmottagningsställeerityinen ääntenvastaanottopaikka
underkänd rösthylätty ääni
utjämningsmandattasoituspaikka
utlandsmyndighetulkomaanviranomainen
valarbetarevaalityöntekijä
valbarvaalikelpoinen
valdagvaalipäivä, äänestyspäivä
valdebattvaalikeskustelu
valdeltagandeäänestysprosentti, äänestysvilkkaus
valdistriktäänestysalue
valfunktionärvaalitoimitsija
valförordningvaaliasetus
valförrättarevaalintoimittaja
valhemlighetvaalisalaisuus
valkampanjvaalikampanja
valkretsvaalipiiri
valkuvertvaalikuori
vallagvaalilaki
vallokalvaalihuoneisto
vallokalsundersökningovensuukysely
valmyndighetvaaliviranomainen
valnämndvaalilautakunta
valprognosvaaliennuste
valprövningsnämndvaalitarkastuslautakunta
valrörelsevaalikampanjointi
valsedelvaalilippu
valskärmäänestyssuoja, äänestyskoppi
valstugavaalimökki
valurnavaaliuurna
väljarevalitsija, äänestäjä


Uppdaterad 19 mars 2014