• Huvudmeny

Osallisuusvirasto

Toukokuussa 2014 toimintansa aloitti uusi viranomainen: Myndigheten för delaktighet. Kielineuvoston suositus viranomaisen suomenkieliseksi nimeksi on Osallisuusvirasto.  


Uppdaterad 06 toukokuuta 2014