• Huvudmeny

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och uppfattas med synen. Omkring 30 000 personer i Sverige talar det svenska teckenspråket.

Svenskt teckenspråk.

Teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet ska samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om svenskt teckenspråk. Vi ger råd i frågor om det svenska teckenspråket, utreder och följer upp språkpolitiska frågor och arbetar med dokumentation av svenskt teckenspråk.

Teckenspråksfilmer

Vi har teckenspråksfilmer för viss information. Filmerna finns utspridda på webbplatsen, men också samlade på en särskild filmsida.


Aktuellt


Uppdaterad 18 augusti 2016

Kontakt

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 08-442 42 16

E-post: teckensprak@
sprakochfolkminnen.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483