• Huvudmeny

Språkvård i teckenspråk

Språkvård i teckenspråk är en ung företeelse. I Sverige anställdes språkvårdare i samband med att Språkrådet bildades 2006.

Teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet ska samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om svenskt teckenspråk.

Vi
- ger råd i frågor om det svenska teckenspråket
- utreder och följer upp språkpolitiska frågor
- arbetar med dokumentation av svenskt teckenspråk.

Språkvård i andra länder

Men även i andra länder finns det språkvård i teckenspråk, framför allt i de nordiska länderna. Under 2012 etablerades ett nätverk för de nordiska språkvårdarna med bistånd från Nordisk Språkkoordination.

Länkar

Nedan listas några av de organisationer som ägnar sig åt språkvård i teckenspråk i andra länder.

Uppdaterad 30 november 2017

Rådgivning

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post: teckensprak@
sprakochfolkminnen.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483