• Huvudmeny

 

Sök i registret

För instruktioner, gå till Vägledning till ortnamnsregistretöppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 23 mars 2017

Om myndigheten

Institutet för språk och folkminnen arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Sociala nätverk

Kontakt

E-post
registrator@sprakochfolkminnen.se
webbredaktion@sprakochfolkminnen.se

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)
Postadress: Box 135, 751 04 Uppsala
Organisationsnummer: 202100-1082