• Huvudmeny

Personnamnsvård

Institutets myndighetsuppgifter inom personnamnsvården består främst i att vi skriver remissyttranden och ger råd till de myndigheter som har hand om godkännande och registrering av förnamn och efternamn.

Det gäller särskilt Patent- och registreringsverkets namnenhet, som handlägger frågor om nybildade och nytagna efternamn, och Skatteverket, som registrerar förnamn och namnbyten vid t.ex. giftermål. Vi ger även råd och upplysningar till privatpersoner i frågor om personnamn.

Ny lag om personnamn

Vilka personnamn som får bäras och vilka möjligheter det finns att byta namn regleras i namnlagen från 1982. Från 1 juli 2017 får vi en ny lag om personnamn. Då kommer Skatteverket att bli den enda myndigheten som hanterar personnamnsfrågor.

Några viktiga nyheter i den nya lagen om personnamn är att dubbla efternamn åter blir tillåtna, att de efternamn i Sverige som har fler än 2 000 bärare blir fria att tas av som helst och att inga nya mellannamn får tas. Ett mellannamn är ett efternamnsliknande namn som bärs mellan förnamnen och efternamnet.

Namnlängdskommittén

Institutet är också representerat i Namnlängdskommittén, som förvaltar almanackans namnlängd.

Uppdaterad 07 mars 2017