• Huvudmeny

2005–2006

Buzzador

Det svenska företaget Buzzador har via sin webbtjänst skaffat sig ett antal medlemmar, så kallade buzzadorer, privatpersoner som erbjuds att testa produkter gratis och sedan förväntas tala väl om produkterna inför vänner, bekanta och andra kontakter.

Företag köper plats för sina produkter i tjänsten och kan där hitta just de målgrupper de är intresserade av: fattiga studenter, småbarnsmammor eller glassälskare, fördelade på kön, ålder, bostadsort och så vidare.

Många svenskar har registrerat sig, och marknadsföringsgreppet, ett slags mun till mun-marknadsföring (på engelska buzz marketing), sprider sig. Det har visat sig vara en effektiv marknadsföringsmetod, eftersom många inte uppfattar denna marknadsföring som reklam. Dessutom litar människor mer på omdömen från bekanta och privatpersoner än på renodlad reklam.

Uppdaterad 05 maj 2014