• Huvudmeny

februari 2007

Förgäveskostnad

En förgäveskostnad är helt enkelt en kostnad man haft förgäves. Sådana kostnader kan förstås alla ha. Men särskilt vanliga tycks de vara i politiskt styrda byggprojekt, vilka ju ofta kantas av utredningar, upprivna beslut och – ibland – nedläggning.

Många av textbeläggen, i riksdagsdokument och tidningsartiklar från början av 1990-talet och framåt, handlar om detta:

"Ungefär samtidigt hade utrikesdepartementet, som skulle stå för notan, fått ett sparkrav från staten på 58 miljoner. Därför lades renoveringen på is. Då hade projekteringen hunnit kosta cirka 7 miljoner kronor, pengar som i dag kallas "förgäveskostnader". Därtill kommer de 4,5 miljoner kronor som det kostade att köpa huset." (DN 14.10.1997)

"Visserligen blir Citybanan dubbelt så dyr som ytspåret – 15,9 miljarder kronor mot tredje spårets åtta miljarder (inklusive "förgäveskostnader" på 1,5 miljarder för den redan påbörjade Citybanan)." (Eskilstuna-Kuriren 30.12.2007)
Förgäveskostnad är ett användbart ord som på ett beskrivande och för politiska sammanhang rätt obyråkratiskt sätt uttrycker exakt vad det handlar om.

Uppdaterad 20 mars 2014