• Huvudmeny

2005-2006

Nätterapi

Flera tidningar har det senaste halvåret uppmärksammat att en stor majoritet av personer som lider av ångest eller depression blir bättre med terapi som ges över nätet.

Kognitiv beteendeterapi via nätet är ett effektivt alternativ för den som inte kan eller vill gå till en psykolog. I vissa fall är det till och med lika bra som traditionell terapi, enligt experterna. Det har bl.a. en utvärdering vid Linköpings universitetet visat. Nätterapin har därför på kort tid blivit ett etablerat komplement till vanlig vård. 

Nätterapin bygger på självhjälp: genom datorn får patienten tillgång till texter med tips och råd som ska följas under en viss behandlingstid. Det normala är att terapin ges via en vanlig webbtjänst. Nackdelen med det är förstås att man inte kan ställa frågor till psykologen på samma sätt som vid traditionell behandling. I terapi som ges via e-post, s.k. mejl- eller e-postterapi, finns dock den möjligheten, och den terapiformen blir nu allt vanligare.

Läs mer i artikel i Aftonbladet december 2005länk till annan webbplats.

Uppdaterad 20 mars 2014