• Huvudmeny

februari, 2005

Personlig

Tidigare talade man om personlig i sammanhang som personliga tillhörigheter, den personliga friheten, där personlig står i motsats till 'allmän, samhällelig' e.d.

Det kunde också betyda 'intim, privat' som i personliga frågor
eller 'säregen, karaktäristisk' som i sätta sin personliga prägel på något

Nu har det efter mönster från amerikansk engelska blivit populärt att använda det i betydelsen 'egen'. Funktionshindrade kan ha en personlig assistent, alltså en särskilt anställd person som skall hjälpa till med vardagssysslor. Folk kan ha personlig tränare, personlig shoppare, personlig dietist eller personlig astrolog, alla personer som hjälper en i ett visst avseende.

I förbifarten kan allt möjligt bli ”personligt”. Man kan ha en personlig hemsida och skaffa sig enpersonlig brandvägg, ja till och med en personlig fadder och en personlig dagbok. Dagböcker och faddrar är väl rimligen alltid personliga?

Uppdaterad 20 mars 2014