• Huvudmeny

2005-2006

Triage

Ordet triage, som används i medicinska sammanhang, har funnits några år i svenskan, men det har nu ökat i användning.

I Nationalencyklopedin definieras triage som 'medicinsk snabb förstahandsbedömning av skadade och sjuka på en katastrofplats eller ett akutintag'.  Ordet är ursprungligen franskt och betyder 'sortering, sovring, gallring'.

Den medicinska användningen förefaller också komma från Frankrike. Det var en fransk läkare i Napoleons armé, Dominique Jean Larrey, som kom på en metod att snabbt diagnostisera och kategorisera de sårade. Detta kallade han just triage. Den benämningen måste sedan också ha börjat användas i den engelskspråkiga världen.

Företeelsen är allmänt känd t.ex. i USA. Förmodligen är det därifrån som vi har lånat in uttrycket. Det franska verbet trier, 'sortera', som triage är bildat till, är ett verb som tidigt lånats in i svenska. Ett gammalt svenskt ord som används inom lantbruket är t.ex. triera, 'rensa och sortera säden'. Det kan man göra i en triör.

Uppdaterad 20 mars 2014