• Huvudmeny

september 2013

Barackförskola

På hösten är det många barn som börjar förskolan – ofta, särskilt i storstadsområdena, fler än politiker och stadsplanerare räknat med. En lösning är så kallade barackförskolor (även barackdagis och barackskolor), det vill säga flyttbara eller tillfälliga lokaler av enklare slag som ställs upp i närheten av befintliga skolor och förskolor för att fler elever ska få plats.

En smidig lösning kan tyckas, men barackerna omnämns sällan i positiva sammanhang och används ofta som symbol för ett planeringsmisslyckande.Själva ordet barack har spanska rötter och betyder ungefär ’tillfällig soldatbostad’. Ursprunget är inte klarlagt, men möjligen är det besläktat med barro, det vill säga lera. I svenskan började man använda barack även om andra enkla eller torftiga bostäder i slutet av 1800-talet.

Barack används alltså sällan om byggnader som beskrivs i positiva ordalag. Den som vill framhålla barackförskolornas fördelar använder kanske hellre en annan beteckning, som paviljong eller flyttbar modul.

Uppdaterad 05 maj 2014