• Huvudmeny

februari, 2007

Bokstavsjobb

Bokstavsjobb är en relativt ny benämning för arbetstillfällen som skapats genom bokstavsförkortade arbetsmarknadspolitiska åtgärder: alu (arbetslivsutveckling), ota (offentligt tillfälligt arbete), api (arbetsplatsintroduktion) och andra program i det som populärt brukar kallas pysselsättningspolitiken.

I DN uttalade sig i höstas (2.9.2006) en intervjuad person så här: ”För det första skulle de ta bort alla såna här bokstavsjobb, apr, alu, plus. Det är ju bara konstgjord andning, de leder ingenstans, de är bara ett förnedrande sätt att få bort folk ur statistiken. Använd pengarna till riktiga jobb. Det finns ju massor som behöver göras.”

Uppdaterad 19 mars 2014