• Huvudmeny

juli 2011

Flipperförälder

På Språkrådets nyordlista 2004 fanns ordet curlingförälder, som nu är tämligen etablerat och som dessutom gett upphov till en ny betydelse för verbet curla, ’skämma bort’.

Curlingföräldrarna sopar omsorgsfullt banan för sina barn för att sopa bort alla hinder och svårigheter, precis som en curlingspelare sopar isen för att stenen lättare ska glida. Men curlandet kan bli en björntjänst, enligt kritikerna; barnen får svårt att klara sig själva och tåla motgångar senare i livet.

Många skribenter har efterlyst en mer nyanserad syn på barns förmågor och omsorgsbehov. En av dem är Erik Helmerson, som i Dagens Nyheter 22 mars 2011länk till annan webbplats skriver att tiden är mogen för flipperföräldern, ”som försiktigt skjuter ut barnen i livet när de är redo” och som låter barnen ”studsa fram och tillbaka, få sina törnar och samla ihop sina livspoäng alldeles på egen hand”. Till skillnad från den bansopande curlaren finns flipperföräldern där för att varsamt fånga upp barnen när de faller igenom, och skicka ut dem på banan igen när de hämtat sig

Men Erik Helmerson är inte den första som myntat ett uttryck för curlingförälderns efterträdare. På vår lista över inskickade ord år 2010 finns bowlingförälder, som i ärlighetens namn låter lite våldsamt. En annan och mycket kontroversiell sort är tigerföräldern, aktuell genom boken Tigermammans stridsrop, som står för en mycket strikt syn på barnuppfostran. Återstår att se om flipprandet och kanske tigrandet blir lika vanligt och omdebatterat som curlandet varit under 00-talet. 

Uppdaterad 20 mars 2014