• Huvudmeny

februari 2011

Hacktivism och hacktivist

Hacktivism är ett så kallat teleskopord, vilket innebär att det är bildat av två ord som skjutits ihop till ett, i det här fallet hackare (hacker) och aktivism.

Ordet är egentligen inte nytt, men har under hösten använts flitigt i medierna under rapporteringen av händelserna runt Wikileaks. Den som ägnar sig åt hacktivism är förstås en hacktivist.

Det som skiljer hacktivister från vanliga hackare är att hacktivisten har en politisk agenda, eller åtminstone säger sig ha det. Hacktivisterna agerar dessutom ofta i grupp och är mycket välorganiserade. De skiljer sig på så sätt alltså från mediebilden av den ensamme hackern som gör intrång i nätverk och datorer bara för att det går.

Men den som är frihetskämpe ur ett perspektiv kan vara terrorist ur ett annat. Den som har en annan politisk övertygelse än hacktivisterna kanske i stället kallar dem cyberterrorister.

Uppdaterad 05 maj 2014