• Huvudmeny

oktober 2013

Hikikomori

En hikikomori är en ung person som isolerar sig i hemmet. Ordet är japanskt, och i Japan är antalet hikikomorier betydande.

De flesta är runt 30 och har ingen sysselsättning, utan sitter i sitt rum i föräldrahemmet och ägnar sig åt introverta intressen. En hikikomori har ofta varit med om något som hon eller han upplever som jobbigt eller förnedrande: de har misslyckats med sina studier eller i kärlek. Men eftersom isoleringsperioden i sig själv också ses som förnedrande nu när fenomenet är så uppmärksammat, blir förnedringen ännu större och isoleringen svårare att bryta.

Antalet unga människor som vägrar lämna sitt hem sägs vara så stort att man från myndighetshåll ser ett stort hälso- och samhällsproblem i framtiden, när  hikikomorierna inte längre kan stöttas ekonomiskt av sina föräldrar.

Unga människor som stannar i eller återvänder till föräldrahemmet finns naturligtvis inte bara i Japan. I den spansktalande världen kallas de nini, en förkortning av uttrycket ni estudian ni trabajan, ’de varken pluggar eller jobbar’. Ett äldre, nästan bortglömt svenskt uttryck är hemmasittare (även hemmapojke och hemmaflicka). Att vi i svenskan sedan länge har ett ord för den här gruppen påminner om att tillståndet inte är något nytt; det har funnits i alla tider.

Uppdaterad 20 mars 2014