• Huvudmeny

september, 2007

Interaktiv skrivtavla

För interactive whiteboard eller Smartboard har benämningen interaktiv skrivtavla fått viss etablering i Sverige.

Så här presenterades företeelsen i programmet Tekno i Sveriges Radio 13 juni 2007: ”Många menar nu att den tryckkänsliga skärmen som man kan skriva på blir en rejäl konkurrent till den annars vanliga whiteboarden. Smartboarden är tryckkänslig. Man kan skriva och rita på den. Man kan spara vad man skrivit, eftersom skärmen är kopplad till en dator. Det betyder att man kan lägga upp allt som finns på Internet på skärmen.”

Smartboard är ett dominerande varumärke för den här typen av skrivtavla, varför det namnet ofta kommit att användas som typbenämnnig för sådana skrivtavlor. På engelska används den allmänna benämningen interactive whiteboard eller bara interactive board, och på svenska används ofta det motsvarande uttrycket interaktiv skrivtavla. I många sammanhang räcker det att bara tala om skrivtavla.


Uppdaterad 09 juni 2015