• Huvudmeny

januari 2011

Kawaii

Kawaii är japanska och betyder ungefär gulligt eller sött. I den japanska populärkulturen har kawaii länge varit ett viktigt begrepp, inte bara bland barn och ungdomar utan även bland vuxna.

Gulligheten är gångbar nästan överallt i samhället och det mesta finns att skaffa i kawaii-stil, från kreditkort till köksinredningar. Det företag som kanske framför allt förknippas med kawaiikulturen är Sanrio, i Sverige mest känt för figuren Hello Kitty.

”Hello Kitty är idag lika inväxt i den japanska folksjälen som ­karaoke, vilket till stor del beror på ett samhälle där det barnsliga blir en ventil från vuxenvärldens konformitet och krav”, skrev journalisten Erik Augustin Palm i en artikel i Svenska Dagbladet 2009länk till annan webbplats

I Sverige är kawaii populärt främst bland yngre, men kanske kommer gullighetsidealet att sprida sig uppåt i åldrarna även här. I februari 2009 utsåg nämligen Japans utrikesdepartementlänk till annan webbplats tre officiella kawaii-ambassadörer, med uppdrag att sprida den japanska populärkulturens gullighetsbudskap över världen.

Uppdaterad 20 mars 2014