• Huvudmeny

april 2010

Kombinatör

En kombinatör är en person som är anställd men som också driver någon form av egen näringsverksamhet som bisyssla.

Fenomenet blir vanligare för varje år och har i tidningarna beskrivits som den nya trenden i arbetslivet: att kombinera ett fast jobb och trygga inkomster med självförverkligande, kreativitet och förhoppningsvis lukrativa affärsidéer. Det bästa av två världar, helt enkelt. 

Själva ordet kombinatör slog igenom 2008 och sägs ha myntats av Statistiska Centralbyrån. Det används nu av allt fler i takt med att fenomenet sprider sig och uppmärksammas i medierna. Regeringen har till exempel gjort en särskild satsning för att se över hur reglerna för kombinatörer kan förenklas.

Ca 350 000 personer i Sverige kan beskrivas som kombinatörer enligt den senaste arbetsmarknadsstatistiken. Många av dessa är unga som har svårt att få ett fast jobb på heltid. En annan stor grupp är kvinnor som inte har möjlighet att vara egenföretagare på heltid. Och så finns det den stora grupp personer som helt enkelt försöker förverkliga en dröm. Bara under lite säkrare former.

Uppdaterad 05 maj 2014