• Huvudmeny

februari 2012

Kopimi och kopimism

Kopimi är egentligen inte nytt. De första beläggen i svensk tryckt press är från 2006, men i andra sammanhang, exempelvis internetforum, torde ordet ha förekommit åtminstone sedan 2000-talets början.

Kopimi är en nystavning av engelskans copy me, alltså ’kopiera mig’. Troligt är att ordet myntades och började spridas bland fildelare. 

Men kopimism, som utövandet kallas, står för mycket mer än så. Sedan ett par veckor tillbaka är Det missionerande kopimistsamfundet ett registrerat trossamfund i Sverige. På webbplatsen kan man läsa att ”kopimi är beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras”. Att rörelsen ser sig som religiös förklaras med att frågan om friheten att kopiera inte är politisk, utan mycket djupare än så. Kopimisterna påpekar att ”livet som vi känner det uppstod med DNA-molekylens förmåga att duplicera sig”. Kopiering är förutsättning för allt liv, är andemeningen.

Kopimi är dels en uppmaning, dels namnet på själva den trekantiga symbol som manar till kopiering. Den som placerar bilden på en webbplats eller ett verk tillåter andra att fritt kopiera innehållet.

Ordet kopimi finns inte bara i svenskan och engelskan, utan i flera språk – dock anpassas det ibland till det aktuella språkets stavningskonventioner. På franska heter det exempelvis kopimisme och på italienska copimismo

Uppdaterad 20 mars 2014